28 Maj 2016, imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"
Aktualności
Aktualności dla członków NIT

XVII WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
ZARZĄD NOWOSĄDECKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ
ma zaszczyt zaprosić na
XVII WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r.(w poniedziałek)
o godz.13,00 w I terminie
o godz. 13,15 w II terminie
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33
(duża sala konferencyjna nr 208 I p.)Porządek obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wręczenie wyróżnień
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 6. Wybór Komisji:
  • Mandatowej
  • Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie Zarządu NIT
 8. Sprawozdanie Skarbnika NIT
 9. Przedstawienie planu finansowego na 2016 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NIT
 11. Dyskusja
 12. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
 13. Przyjęcie projektu uchwał - sprawozdanie Komisji Uchwał
 14. Zakończenie XVII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Obecność obowiązkowa

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27.05.2016 r.
tel. 606 462 882, e-mail: mailto:nit@onet.eu
dodał:   data dodania:  2016-05-17 09:17
 
Posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
W dniu 27 kwietnia 2016r. w Hotelu Panorama w Nowym Sączu odbyło się pod przewodnictwem prezesa Aleksandra Giertlera kolejne posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej na którym omawiano następujące zagadnienia: - udział przedstawicieli Nowosądeckiej Izby Turystycznej w VIII Walnym Zgromadzeniu Izby Turystyki RP w dniu 09 maja 2016r. we Wrocławiu, - XVII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej - Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki, - Konkurs Sądecki Laur Turystyczny 2016. Wcześniej odbyło się pierwsze spotkanie z ks.dr Marcinem Kokoszką kapelanem branży turystycznej Sądecczyzny na którym określono formy i kierunki współpracy.Szczegółowy plan współpracy zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystyczne. Po wnikliwej analizie i dyskusji przyjęto następujące uchwały i ustalenia: - w VIII Walnym Zgromadzeniu Izby Turystyki RP weźmie udział delegacja Nowosądeckiej Izby Turystycznej reprezentująca założycieli oraz członków zwyczajnych Izby Turystyki RP, - ustalono,że w dniu 06 czerwca 2016r. w Nowym Sączu odbędzie się XVIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Nowosądeckiej Izby Turystycznej, - przyjęto założenia i plan organizacyjny Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,które odbędą się w I dekadzie m-ca października 2016r. - podjęto uchwałę iż Kolegium Honorowej Nagrody "Sądecki Laur Turystyczny 2016" pod przewodnictwem Mariusza Borkowskiego Członka Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej rozpocznie funkcjonowanie z dniem 16 maja 2016r. Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej zapoznał się również z sytuacją finansową niektórych członków NIT i podjął istotne w tej sprawie decyzje w formie pomocy merytorycznej.
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2016-05-05, 10:48
 
VIII WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE IZBY TURYSTYKI RP
Na wniosek Zarządu ITRP, działając zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu ITRP Rada Krajowa ITRP zwołuje VIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 9.05.2015 r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ul. Świdnickiej 39 o godzinie 11.00, lub w przypadku braku wymaganej liczby członków w drugim terminie o godzinie 11.15. W Walnym Zgro9madzeniu można uczestniczyć osobiście ( 1 upoważniona osoba z podmiotu gospodarczego) lub przez Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w załączeniu). Kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu: -członkowie założyciele ITRP -członkowie Regionalnych Izb Turystyki, które są członkami ITRP
dodał:  admin data dodania:  2016-05-01, 12:39
 
ks. dr Marcin Kokoszka duszpasterzem branży turystycznej Sądecczyzny
Z wielką przyjemnością przekazujemy wiadomość, że w dniu 15.03.2016r. Biskup Tarnowski Jego Ekscelencja Andrzej Jeż na wniosek Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej mianował Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu Ks.dr Marcina Kokoszkę kapelanem branży turystycznej Sądecczyzny.Gratulujemy! Spotkanie z nominatem odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz.12.00 w trakcie posiedzenia Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej.Celem spotkania będzie określenia ram i kierunków współpracy.
dodał:  admin data dodania:  2016-04-17, 14:35
 
Obradował Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej
W dniu 15 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Zarząd wysoko ocenił przebieg XVII Noworocznego Spotkania Branży Turystycznej Sądecczyzny ,które zorganizowano przy wydatnej pomocy właściciela Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego "PLATINUM" w Nowym Sączu i wyraził podziękowania także wszystkim uczestnikom tego dorocznego wydarzenia. Ponadto Zarząd rozważył możliwość organizacji panelu-seminarium na XXVI FORUM EKONOMICZNYM w Krynicy Zdroju.W tej sprawie wystosowano do Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego stosowny wniosek. Rozpatrzono także sprawy dotyczące organizacji XVII Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz przygotowania do przeprowadzenia XVII edycji konkursu SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY.Omówiono także problemy dotyczące Gwarancyjnego Funduszu Turystycznego,a stanowisko w tej sprawie zostanie przekazane do Izby Turystyki RP. Szczególne zainteresowanie Zarząd NIT wyraził w sprawie funkcjonowania Sądeckiej Marki Turystycznej oraz możliwości zorganizowania konferencji dotyczącej wpływu MARKI na rozwój turystyki w regionie sądeckim.
dodał:  admin data dodania:  2016-02-24, 8:36
 
XVII Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny - fotorelacjadodał:  admin data dodania:  2016-02-02 10:29
 
XVII Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny
W Kompleksie Rekeracyjno-Wypoczynkowym «PLATINUM” w Nowym Sączu odbyło się po raz 17-ty „Noworoczne Spotkanie Sądeckiej Branży Turystycznej”. Otwierając spotkanie prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Aleksander Giertler podkreślił iz miniony rok był udanym dla sądeckiej turystyki. Ten region w roku ub.odwiedziło ok.1.3 mln turystów w tym także znaczącą grupę stanowili turyści zagraniczni pozostawiając prawie mld. złotych. Przybywający na Sądecczyznę turyści jako główne zalety tego regionu wymieniają piękno i bogactwo krajobrazu,doceniają życzliwość mieszkańców i liczne atrakcje deklarując przy tym wolę ponownego pobytu. W grudniu 2014 roku z inicjatyway Starosty Nowosądeckiego, Prezydenta Nowego Sącza i Nowosądeckiej Izby Turystycznej zorganizowana została konferencja pt. „Sądeckie Marki – rola i znaczenie w promocji Sądecczyzny”której celem winno być efektywniejsze ukazanie niezwykłych walorów Sądecczyzny, roli uznanych przedsiębiorców producentów wyrobów o europejskiej i światowej renomie, a także nowoczesnej infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej naszego regionu.a także było poddanie analizie możliwości wykorzystania uznanych sądeckich marek producenckich we współdziałaniu z Sądecką Marką Turystyczną w tworzenie szerokiego wspólnego programu promocyjnego, którego celem będzie ukazanie subregionu wartego do jego odwiedzenia i poznania ze względu na szerokie mozliwości gamy atrakcji i walorów. Są to podstawy do utworzenia Zintegrowanego Systemu Informacji i Promocji Sądecczyzny w wyniku którego wszystko co wytworzone (KONSPOL,FAKRO, KORAL, WIŚNIOWSKI,OWOC ŁĄCKI), wydobyte ( znane i cenione naturalne wody mineralne KRYNICZANKA,MUSZYNIANKA,PIWNICZANKA) zorganizowane (FORUM EKONOMICZNE, ŚWIĘTO DZIECI GÓR,FESTIWAL ADY SARI,FESTIWAL OPEROWY im. J.Kiepury) posiadające uznaną markę w kraju i zagranicą przysłużą się Sądecczyźnie w procesie rozwoju gospodarczego i poprawie rozpoznawalności turystycznej regionu. Tak czyniona nowa istota programu promocji niewątpliwie przyniesie realne korzyści inwestorom,mieszkańcom, ale także i producentom którzy w tym regionie prowadzą działalność produkcyjno-wytwórczą. Z uznaniem dodać tu należy iż nowo wybrane w 2014 roku władze samorządu powiatowego i miasta Nowego Sącza zaakceptowały założenia tych projektów co wyraziło się trwającymi konsultacjami istoty tych założeń.Spodziewamy się,że niebawem zostaną podjęte decyzje umożliwiające wdrażanie poszczególnych elementów tych projektów. W dalszej części spotkania ks.dr Marcin Kokoszka dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu poświęcił opłatki i po odśpiewaniu Kolędy rozpoczęło się składanie sobie życzeń. Następnie uczestnicy spotkania zasiedli do uroczystego obiadu i tak rozpoczęła się tradycyjna Sądecka Biesiada Turystyczna w czasie której wymieniano się uwagami i propozycjami wspólnego działania. W spotkaniu sądeckiej branży turystycznej uczestniczyło wielu gości w tym także wicestarosta nowosądecki Marian Ryba, z-ca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech, prorektor PWSZ doc.dr Marek Reichel, dziekan zWSB NLU dr Dariusz Woźniak i wielu innych.Były także listy od parlamentarzystów,Marszałka Woj.Małopolskiego i inych gości zaproszonych.
dodał:  admin data dodania:  2016-01-21 12:13:
 
Życzenia Świąteczne

dodał:  admin data dodania:  2015-12-16 21:44
 
XVI sądeckie obchody Światowego Dnia Turystyki

dodał:  admin data dodania:  2015-10-25, 21:09
 
Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy 2015

dodał:  admin data dodania:  2015-10-16, 14:10
 
XVI sądeckie obchody Światowego Dnia Turystyki
W Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II w Starym Sączu odbyły się po raz 16-ty sądeckie obchody Światowego Dnia Turystyki na które licznie przybyli przedstawiciele branży turystycznej Sądecczyzny oraz wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Gości tego dorocznego wydarzenia powitał gospodarz ks.dr Marcin Kokoszka informując o historii budowy tego obiektu i jego znaczenie dla utrwalania m.innymi przesłań Jana Pawła II Otwarcia uroczystych obchodów dokonał Aleksander Giertler Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej podkreślając okoliczności jakie towarzyszyły turystyce światowej, polskiej i tej regionalnej. Wskazał także na przemiany jakie miały miejsce w ostatnim okresie czasu a także zamierzenia jakie będą podejmowane w najbliższych latach. Na uroczystość przybyli m.innymi Arkadiusz Mularczyk poseł na Sejm RP.Leszek Zegzda członek Zarządu Woj.Małopolskiego, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Marek Pławiak starosta nowosądecki,Marek Oleniacz sekretarz Miasta Nowego Sącza, dr Józef Wojnarowski współinicjator utworzenia SĄDECKIEJ MARKI TURYSTYCZNEJ, Jan First prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości i wielu innych oraz liczna grupa przedstawicieli branży turystycznej Sądecczyzny Panowie Arkadiusz Mularczyk i Leszek Zegzda wręczyli przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki odznakę „Za Zasługi dla Turystyki” dla „WAT-SZKOLTUR” ze Starego Sącza Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przyznał Złote Jabłko Sądeckie dla Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania i.Jana Pawła II w Starym Sączu Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak przyznał okolicznościowe statuetki z okazji Światowego Dnia Turystyki dla przedstawicieli branży turystycznej za za zaangażowanie i bezceny wkład pracy w rozwój lokalnej turystyki. Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przyznał „DYPLOMY UZNANIA” dla kilkunastu przedstawicieli branży turystycznej Sądecczyzny. Ważnym punktem XVI sądeckich obchodów „ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI” było ogłoszenie wyników XVI Edycji „Sądeckiego Laura Turystycznego". W kategorii hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych Sądecczyzny - "za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie" kapituła najwyżej oceniła propozycje Hotelu Litwiński w Tęgoborzu. W kategorii biur turystycznych – „za najlepszą ofertę na Sądecczyźnie - dobra marka biura podróży” - kapituła nagrodziła Biuro Podróży Turysta Nowy Sącz. Za „najlepszą inicjatywę i ofertę około turystyczną" pierwszą nagrodę otrzymało PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w uznaniu za wieloletnią społeczną działalność popularyzującą turystykę, a szczególnie za działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Za „najlepszą ofertę w zakresie turystyki wiejskiej na Sądecczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki” kapituła nie przyznała Lauru, ale wyróżniła gospodarstwo agroturystyczne „Basia” w Suchej Strudze w gminie Rytro, prowadzone przez Genowefę Pilch-Lichoń  i pensjonat „Domek Krysi” z Żegiestowa. Sądecki Laur za osobowość sądeckiej turystyki (za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystycznej) otrzymał Stanisław Winter z Krynicy, niestrudzony propagator turystyki. Nagroda ma charakter honorowy i promocyjny, a składa się w każdej kategorii: ze statuetki - Sądecki Laur 2015 oraz dyplomu w postaci grawertonu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa.  - To był najlepszy sezon turystyczny od wielu lat. Potwierdzają to wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób mieli do czynienia z obsługą ruchu turystycznego – stwierdził Aleksander Giertler, prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej. W 2014 r. Małopolskę odwiedziło ponad 13 milionów turystów, o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ponad 10 mln to turyści krajowi, a prawie 3 mln przyjechało z zagranicy – głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Czech i Słowacji. Pocieszające jest to, że poszerza się zainteresowanie całym regionem. Turyści odwiedzają nie tylko najbardziej popularne miejsca – Kraków, Wieliczkę, Auschwitz, Zakopane.  Coraz więcej z nich wybiera się w mniej znane okolice, również na Sądecczyznę – mówił Aleksander Giertler. W ubiegłym roku turyści zostawili w Małopolsce ponad 11 miliardów złotych - krajowi średnio 710 zł na osobę, zagraniczni 1260 zł. W 2014 roku wśród turystów krajowych, po raz pierwszy od lat, najwięcej przyjechało z województwa mazowieckiego. Wcześniej największą popularnością Małopolska cieszyła się wśród Ślązaków. Dalszy czas uczestnicy obchodów spędzili na rozmowach i wspomnieniach w czasie tradycyjnej Sądeckiej Biesiadzie Turystycznej. Nagroda ma charakter honorowy i promocyjny, a składa się w każdej kategorii: ze statuetki - Sądecki Laur 2015 oraz dyplomu w postaci grawertonu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa.  - To był najlepszy sezon turystyczny od wielu lat. Potwierdzają to wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób mieli do czynienia z obsługą ruchu turystycznego – stwierdził Aleksander Giertler, prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej. W 2014 r. Małopolskę odwiedziło ponad 13 milionów turystów, o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ponad 10 mln to turyści krajowi, a prawie 3 mln przyjechało z zagranicy – głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Czech i Słowacji. Pocieszające jest to, że poszerza się zainteresowanie całym regionem. Turyści odwiedzają nie tylko najbardziej popularne miejsca – Kraków, Wieliczkę, Auschwitz, Zakopane.  Coraz więcej z nich wybiera się w mniej znane okolice, również na Sądecczyznę – mówił Aleksander Giertler. W ubiegłym roku turyści zostawili w Małopolsce ponad 11 miliardów złotych - krajowi średnio 710 zł na osobę, zagraniczni 1260 zł. W 2014 roku wśród turystów krajowych, po raz pierwszy od lat, najwięcej przyjechało z województwa mazowieckiego. Wcześniej największą popularnością Małopolska cieszyła się wśród Ślązaków. Dalszy czas uczestnicy obchodów spędzili na rozmowach i wspomnieniach w czasie tradycyjnej Sądeckiej Biesiadzie Turystycznej.
dodał:  admin data dodania:  2015-10-07, 18:48
 
Zapraszamy na I Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu IV kadencji + XVI Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyk
Uprzejmie przypominamy o I Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IV kadencji, które odbędzie się 05 października 2015r ( poniedziałek ) o godz. 11.00 w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Dom "Opoka" w Starym Sączu ul. Papieska 10. Po Nadzwyczajny Walnym w tym samym miejscu o godzinie 13.00 odbędą się XVI Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki . Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 02.10.2015r orządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad, 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad I NWZ VI kadencji 4. Wybór komisji uchwał i wniosków 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Wybór Komisji Rewizyjnej 7. Podjęcie uchwał 8. Zakończenie I NWZ IV kadencji
dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2015-09-23, 16:19
 
Egzaminy językowe dla przewodników turystycznych
Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KRAKÓW organizuje egzaminy językowe dla przewodników turystycznych. Jeśli ktoś chciałby przystąpić do takiego egzaminu wystarczy złożyć wniosek wraz z opłatą egzaminacyjną w Urzędzie Marszałkowskim. Wszelkich informacji udziela Katarzyna Rosiek tel. 12 379 60 35 email: katarzyna.rosiek@umwm.pl
dodał:  admin data dodania:  2015-09-23, 15:05
 
XXI Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki
12 września 2015 r. rozpoczęło się XXI posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w Medellin (Kolumbia). Potrwa ono do 19 września. Zgromadzeniu towarzyszyć będą także obrady innych organów organizacji, w tym Komisji Regionalnych oraz Rady Wykonawczej. Podczas tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego, które zwyczajowo odbywa się co dwa lata, podjęte zostaną kluczowe decyzje odnośnie funkcjonowania organizacji w najbliższych dwóch latach. W Zgromadzeniu Ogólnym zazwyczaj uczestniczy ponad 120 delegacji narodowych, co stwarza unikalną możliwość uzyskania informacji na temat bieżącej sytuacji na kluczowych dla Polski rynkach turystycznych, wymiany wiedzy, dobrych praktyk oraz nawiązania kontaktów przydatnych w realizacji zadań MSiT w obszarze turystyki. Zgromadzenie Ogólne oraz towarzyszące mu wydarzenia stwarzają również okazję do promocji Polski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Debaty podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego dają możliwość prezentacji polskiego stanowiska wobec istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania organizacji. W Zgromadzeniu Ogólnym bierze udział delegacja polska pod przewodnictwem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bogocie, Pana Macieja Ziętary.
dodał:  admin data dodania:  2015-09-16, 14:42
 
Kolejne bankructwo.Agencja Turystyczna Zawadzkie niewypłacalna. Za granicą około 150 osób
Kolejny touroperator w ciągu ostatnich dni znalazł się w kłopotach. Agencja Turystyczna Zawadzkie działająca w Opolu, poinformowała na swojej stronie internetowej, że od dziś "w związku z utratą płynności finansowej zmuszona jest do zaprzestania realizowania jak i dalszej sprzedaży oferty turystycznej". Opolski urząd marszałkowski rozpoczął starania o zapewnienie klientom biura bezpiecznego powrotu do kraju. Agencja to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w Opolu przy ul. Reymonta. Informując o utracie płynności finansowej równocześnie agencja odsyła do urzędu marszałkowskiego. "We wszystkich sprawach związanych z niezrealizowanymi umowami o świadczenie usług turystycznych, powrotami do kraju, należy kontaktować z Departamentem Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu" W wydanym po południu komunikacie Urząd Marszałkowski informuje: "Dnia 1 września 2015 r. Marszałek Województwa Opolskiego został poinformowany przez właściciela Agencji Turystycznej ZAWADZKIE, że nie jest on w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami Agencji" - czytamy. "Z przekazanych przez Biuro informacji wynika, że obecnie za granicą przebywa około 150 osób - turyści przebywają w Grecji, Włoszech, Chorwacji, Hiszpanii i Bułgarii. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i służbami dyplomatycznymi rozpoczął starania o zapewnienie klientom biura bezpiecznego powrotu do kraju. Na stronie MSZ turyści mogą znaleźć telefony komórkowe do konsulów z kraju, w którym przebywają" - głosi komunikat. Dodatkowo klienci biura, którzy jeszcze nie skontaktowali się z konsulatami mogą uzyskać informacje pod numerem telefonów dyżurnych: • Bułgaria - Sofia tel. +359 884 688 510, • Grecja - Ateny tel. +30 69 36 55 46 29, • Chorwacja - Zagrzeb tel. + 38 51 48 99 444 • Hiszpania - Barcelona tel. +34 60 7735 740, • Włochy - Rzym tel. +39 335 599 5212, Klienci biura mogą uzyskać informacje pod numerami telefonów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki w Opolu: tel. +48 77 44 26 330, tel. kom. +48 785 320 494 i +48 603 809 922. Na profilu agencji na Facebooku ostatnie oferty reklamowane były zaledwie tydzień temu. Jak czytamy, firma istnieje na rynku usług turystycznych od 1989 roku. Początkowo jej działalność polegała na pośrednictwie w sprzedaży biletów autokarowych i imprez turystycznych. Z czasem biuro podjęło działalność przewoźnika i touroperatora. "Obecnie przedsiębiorstwo oferuje wczasy zagraniczne w oparciu o tabor autokarowy klasy LUX. Propozycje wyjazdów, organizowanych przez firmę, znaleźć można w wydawanym co roku katalogu, jak również na stronach internetowych oraz w systemach rezerwacyjnych. Agencja Turystyczna "Zawadzkie" oferuje pobyty wypoczynkowe z dojazdem autokarem w Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Bułgarii oraz Chorwacji, wycieczki objazdowe do Grecji i Włoch oraz wypoczynek z dojazdem własnym do Włoch. Firma organizuje także przejazdy na imprezy sportowe. Wysoka jakość usług, profesjonalna i wykwalifikowana kadra oraz wiarygodność potwierdzona wieloletnim doświadczeniem w branży to niewątpliwe atuty firmy, a zadowolenie klientów - jej wizytówka" - czytamy. W miniony weekend utratę płynności finansowej ogłosiło biuro Alfa Star. Dzień wcześniej o niewypłacalności poinformowało biuro podróży Intertour z Krakowa. Zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych organizator lub pośrednik turystyczny musi posiadać na wypadek swojej niewypłacalności zabezpieczenie finansowe w formie m.in. umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W sytuacji upadku biura podróży procedura wygląda tak, że marszałek województwa uruchamia jego gwarancję ubezpieczeniową. Z tych pieniędzy opłaca koszty powrotu klientów biura do Polski, a także zaspokajane są z nich roszczenia tych osób, które zapłaciły za wycieczkę, ale nie zdążyły na nią pojechać.
dodał:  admin data dodania:  2015-09-01, 18:34
 
Biuro Podróży Alfa Star SA z Radomia ogłosiło upadłość.
Alfa Star S.A. w związku z utratą płynności finansowej zmuszony jest do zaprzestania realizowania jak i dalszej sprzedaży oferty turystycznej - czytamy na stronie przewoźnika. - To cios.Touroperator zapewnia, że "trwa uruchomienie procedury przewidzianej prawem (art. 5 ustawy o usługach turystycznych tekst jednolity Dz.U.2014.196 z dnia 2014.02.12) mającej na celu w szczególności zagwarantowanie powrotów Turystów do Kraju oraz umożliwienie im skutecznego wykonania innych przysługujących im praw w tym prawa do zwrotu wszystkich wniesionych środków. Jak poinformował touroperator, w tym celu przedłożył stosowne oświadczenie jak i dokumenty do Marszałka Województwa Mazowieckiego, "jako beneficjenta gwarancji z wystawienia Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk który w dniu 12 stycznia 2015 r. wystawił gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 20.000.000 PLN". We wszystkich sprawach związanych z niezrealizowanymi umowami o świadczenie usług turystycznych, powrotami do kraju jak w sprawie zwrotu środków za niezrealizowane świadczenia należy kontaktować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kultury, Promocji i Turystyki ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. Tel. 022 5979500 - czytamy w oświadczeniu na stronie.
dodał:  admin data dodania:  2015-08-29, 15:34
 
„Turystyka bez ryzyka”
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło nową akcję informacyjną pt. „Turystyka bez ryzyka”. Wchodząc na stronę www.turystykabezryzyka.gov.pl turyści mogą sprawdzić jak przygotować się do wyjazdu w kraju i za granicę. Upewnić się, że (czy) podróżując indywidualnie pomyśleli o wszystkim, a jeśli wybierają wyjazd zorganizowany, mogą sprawdzić jakie przysługują im prawa.
dodał:  admin data dodania:  2015-08-03, 14:06
 
Sądecki Laur Turystyczny 2015 - regulamin
Regulamin Konkursu Sądecki Laur Turystyczny 2015 do pobrania tutaj
dodał:  admin data dodania:  2015-07-14, 21:00
 
Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej na lata 2015-2018
W dniu 10 lipca 2015r. w sądeckim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Sądeckiej Marki Turystycznej. Po raz pierwszy Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej otrzymało Miasteczko Galicyjskie w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Sześć podmiotów związanych z branżą turystyczną przeszło ponowną weryfikację i otrzymało przedłużenie certyfikatu na trzy lata.

Sądecka Marka Turystyczna jest nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale również znakiem najwyższej regionalnej jakości produktu i oferty turystycznej – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. Dla turystów jest synonimem dobrego standardu usług doskonale usytuowanych w specyfice regionalnej. Ma służyć promocji firm turystycznych, poprawie jakości oferty wypoczynkowej oraz promocji ziemi sądeckiej i budowie jej dobrego wizerunku w Polsce. Gratuluję wszystkim, którzy mogą się poszczycić certyfikatem Marki. Mieszkańcy Sądecczyzny są dumni, że na tym terenie są takie obiekty, a turyści na pewno doceniają Państwa zaangażowanie.

Sądecka Marka Turystyczna jest wyróżnieniem przyznawanym podmiotom turystycznym, które jakością świadczonych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu, zasługują na najwyższe uznanie. Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej były przyznawane na 5 lat, po tym czasie wyróżnieni muszą kolejny raz przejść weryfikację. Dzisiaj, po przejściu tej procedury, Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej otrzymały ponownie (na okres 3 lat 2015-2018):

     Kolej Gondolowa JAWORZYNA KRYNICKA S.A. w Krynicy-Zdroju,
     Pasieka BARĆ w Kamiannej,
     Gospodarstwo Pasieczne SĄDECKI BARTNIK w Stróżach,
     Hotel PERŁA POŁUDNIA w Rytrze,
     Gospodarstwo Agroturystyczne U GRZEGORZA w Tyliczu,
     DWIE DOLINY MUSZYNA-WIERCHOMLA Sp. z o.o.

Procedura przyznawania Marki trwa ponad rok. Rozpoczyna się od przekazania zgłoszenia do Kapituły Marki przez firmę, hotel, pensjonat czy gospodarstwo agroturystyczne. Następnie odbywa się spotkanie prezentacyjne z przedstawicielami Kapituły oraz Zespołu do spraw Certyfikacji i Jakości Produktu Turystycznego, który dokonuje wstępnej weryfikacji proponowanych produktów. Od tego momentu rozpoczyna się roczny okres oceny. W czasie dwunastu miesięcy oceniana jest jakość obsługi klientów i produktów, ale również ich związanie z Sądecczyzną – jej specyfiką kulturowo-historyczną i przyrodniczą. Związek produktów z regionem jest warunkiem koniecznym. Roczny etap oceniania przewiduje sprawdzanie oferty na wiele różnych sposobów: wizytacje, rozmowy z klientami, badania ankietowe, bezpośrednie korzystanie z usług itd. Po tym czasie Zespół do spraw Certyfikacji przygotowuje wstępną ocenę podmiotu i oferowanych produktów. Ta ocena przekazywana jest Kapitule Marki, która ostatecznie decyduje o przyznaniu certyfikatu, odrzuceniu kandydata lub przedłużeniu okresu sprawdzającego.

Organizatorami konkursu są: starosta nowosądecki, prezydent miasta Nowego Sącza, Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim, Nowosądecka Izba Turystyczna, Sądecka Organizacja Turystyczna oraz Sądecka Izba Gospodarcza.

Jednym z ważniejszych celów konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych i hotelarskich.

Podczas tej uroczystości byli obecni m.in.: starosta nowosądecki Marek Pławiak, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba, Aleksander Giertler – prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej, Adam Sobczyk – prezes PTTK Nowy Sącz, dr Józef Wojnarowski, prof. dr hab. Zbigniew Ślipek – rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr hab. Mariusz Cygnar – rektor elekt PWSZ w Nowym Sączu, doc. dr Marek Reichel – prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy PWSZ W Nowym Sączu,wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Lucyna Sieja,przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza Mieczysław Gwiżdż i ninicjator Sądeckiej Marki Turystycznej dr Józef Wojnarowski.
dodał:  admin data dodania:  2015-07-13, 9:14
 
Spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie "Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"
serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce.

W dniu 23 czerwca 2015r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie którego celem było przedstawienie planów Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przekazanie informacji nt. działań innych resortów – Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Po prezentacjach tego zagadnienia przez przedstawicieli MSiT,Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyła się dyskusja na temat:
 1. Jakie są możliwości i szanse rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce?
 2. Jakiego typu projekty i pomysły powinny być realizowane w turystyce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego?
W spotkaniu uczestniczył m.innymi Aleksander Giertler prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
Więcej informacji można pozyskać na następujących stronach internetowych: Baza projektów PPP prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki: http://bazappp.gov.pl/ Dodatkowe materiały Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju są dostępne na stronie: http://www.ppp.gov.pl/Strony/home.aspx
Baza projektów hybrydowych: http://www.ppp.gov.pl/Laczenie/strony/Baza_projektow_hybrydowych.aspx.
Ponadto - Publikacje i raporty: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Partnerstwo+publiczno+prywatne/Publikacje+i+opracowania oraz http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Strony/glowna.aspx.
W Biurze NIT będą także dostępne materiały z tego obszaru działalności gospodarczej.
dodał:  admin data dodania:  2015-06-27, 11:05
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20