15 Maj 2021, imieniny obchodzą: Zofia, Jan, Izydor


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"


Aktualności
Aktualności dla członków NIT

Pożegnanie Aleksandra Giertlera
Chorzów - zimno i deszczowo. I w taki dzień przyszło nam pożegnać Kolegę, Prezesa Honorowego Nowosądeckiej Izby Turystycznej - Aleksandra Giertlera. Był człowiekiem ciepłym, nie narzekającym i inspirującym środowisko turystyczne do działania. Stojąc przy urnie, przypomniałem sobie te wspólne lata. Zostaniesz w mojej pamięci jako świetny kolega i przyjaciel. Niech Twoja ostatnia podróż da nam wszystkim czas na zadumę, Żegnaj ALKU!


dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2021-04-17 22:01
 
Zmarł nagle Aleksander Giertler
Aleksandrze odszedłeś tak szybko!!
5 kwietnia zmarł Aleksander Giertler - działacz LZS i ZMW z Małopolski, pasjonat turystyki, której poświęcił większość swojego życia.
Aleksander Giertler urodził się 27 grudnia 1945 roku w Nowym Targu. W latach 1960-65 uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Zakopanem. Potem podjął pracę w ZMW w Nowym Targu, w 1964 roku wstąpił do Zrzeszenia LZS. W latach późniejszych przez wiele lat pracował w Zrzeszeniu LZS w Nowym Sączu, pełniąc tam niemal wszystkie funkcje organizacyjne, aż do przewodniczącego Rady Wojewódzkiej włącznie. W roku 1980 włączył się w reaktywowanie ZMW na Sądecczyźnie i pełnił funkcję członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, a następnie był przewodniczącym Komisji Historycznej ZW ZWM. Przez wiele lat aż do śmierci pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS oraz Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Nowym Sączu. W przeszłości był również członkiem Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. W latach 2000-2005 był komandorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS, gdy zaczęła się ona odbywać w Zakopanem. Jego największą pasją była turystyka. Spełniając się jako działacz społeczny, przez wiele lat zdobywał różne kwalifikacje zawodowe, głównie z zakresu sportu i turystyki. Przez 18 lat był Prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej, którą zakładał 1999r i której w 2018 roku został Honorowym Prezesem. Był założycielem i pierwszym Prezesem Izby Turystyki RP, funkcje Prezesa pełnił od 2009 roku do 2014, pełnił do końca funkcję Honorowego Prezesa ITRP, w latach 2014-2018 zasiadał w Zarządzie OST "Gromada". Był także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W ostatnich miesiącach angażował się społecznie w prace legislacyjne przy opracowaniu tarcz antykryzysowych dla branży turystycznej związanych z COVID-19 na terenie woj. śląskiego. Wiele czasu poświęcił na spotkania z właścicielami biur podróży i hotelarzami wskazując i doradzając jak wyjść z kryzysu. Służył wsparciem i pomocą każdemu kto się do niego zwracał. Niezwykle ceniony w branży turystycznej. Był człowiekiem koleżeńskim, z dużym poczuciem humoru, zawsze służył radą młodszym kolegom i koleżankom. Wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany, m.in.: został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Działacz LZS, za Zasługi Dla Turystki, Złotą Odznaką ITRP, Złotą Odznaka DIT.
Cześć Jego Pamięci!
Rodzinie Ś.P. Aleksandra Giertlera składamy wyrazy głębokiego współczucia Koleżanki i Koledzy z Nowosądeckiej Izby Turystycznej oraz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 kwietnia o godz. 10.00 w Kościele Św. Floriana w Chorzowie a później urna zostanie złożona na Cmentarzu Janasa w Chorzowie.
dodał:  admin data dodania:  2021-04-08, 10:47
 
Życzenia Świąteczne

dodał:   data dodania:  2020-04-01, 10:00
 
O środkach z KPO na turystykę w Sejmie. „To pierwsza z poszkodowanych branż, należy się jej więcej”
Postulaty Rady Ekspertów zostały przedstawione przez ministra Andrzeja Guta-Mostowego na posiedzeniu sejmowej komisji ds. turystyki. Dyskusja dotyczyła wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na turystykę pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Zdaniem Rady turystyka jest w projekcie zbyt skąpo uwzględniona – zarówno rzeczowo, jak też finansowo. Posiedzenie sejmowej podkomisji było zwięzłe i składało się wyłącznie z wystąpień przedstawicieli rządu. Uczestniczący w nim posłowie nie zabrali głosu na temat, z którym związane są nadzieje na zwiększenie dostępu do środków finansowych dla polskich firm turystycznych. Na posiedzeniu zabrakło też przewodniczącego komisji sejmowej zajmującej się turystyką – Ireneusza Rasia. Posiedzenie prowadził przewodniczący podkomisji, poseł Grzegorz Matusiak. 60 mld euro dla Polski i zwiększony limit pomocy publicznej W pierwszej części głos zabrała Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Wyjaśniła pokrótce, na czym polega problem z zaprojektowaniem KPO na potrzeby turystyki i na jakim etapie są obecnie prace. Według niej Komisja Europejska chce, aby środki poszły na dywersyfikację działalności i cyfryzację, a nie na to, na co liczy branża – czyli na odbudowę, w ramach której można byłoby udzielić bezpośredniego wsparcia firmom. Jak wyjaśniła Magdalena Rzeczkowska, za zrealizowanie celu odbudowy KE uznała środki przyznane polskim firmom m.in. w ramach „tarcz”. Na ten cel przeznaczane mają też być środki w wysokości 2 mld euro w ramach tzw. React EU, które zasilą Regionalne Programu Operacyjne. „Jesteśmy obecnie na etapie programowania Krajowego Programu Odbudowy. Projekt trzeba złożyć do 30 kwietnia. W jego ramach do wydatkowania będą środki w ramach Next Generation EU, przyznane przez Komisję na te sfery gospodarki, które najbardziej ucierpiały. Mamy też 2 mld euro na tzw. projekt React EU, do dodania do obecnych Regionalnych Programów Operacyjnych oraz do programu Inteligentny Rozwój. One wcześniej trafią do gospodarki, w tym do turystyki i mogą być przeznaczone na jej rozwój i wsparcie” – tłumaczyła. Jak wyjaśniła, obecnie prowadzony jest dialog dotyczący zmiany RPO pod kątem wykorzystania środków z React EU. Nie wymagają one wkładu własnego i mogą być wykorzystane w 100 proc., ale podlegają regułom dot. pomocy publicznej, m.in. limitom udzielonej pomocy. Ten został 11 marca zwiększony przez Komisję Europejską z 800 tys. euro do 1,8 mln euro. Wymogi UE: nacisk na klimat i cyfryzację W ramach Funduszu Odbudowy Polska otrzymać ma 58,1 mld euro. Składa się na nie część grantów 24 mld i część pożyczkowa w wysokości 34 mld euro. 26 lutego projekt Krajowego Programu Odbudowy został przekazany do konsultacji społecznych. „Środki te mają szybko trafić do gospodarki, a warunki ich wykorzystania miały być przyjazne dla państwa członkowskiego. Jednak wykorzystanie tych środków ma jednak wiele wymogów. Przykładowo, 37 proc. środków trzeba przeznaczyć na kwestie związane z klimatem, dużą ich część również na działania związane z cyfryzacją. Co do zasady, w wydatkowaniu środków trzeba się oprzeć na reformach – tylko projekty dążące do uporządkowania poszczególnych sektorów sfery publicznej przyłożą się do realizacji środków programu” – wyjaśniła Magdalena Rzeczkowska. Obecnie na ukończeniu jest też tworzenie wyliczenia kosztów poszczególnych elementów projektu, odbywają się też wysłuchania publiczne nt. jego komponentów (wysłuchanie dot. turystyki odbyło się w ubiegły tygodniu). Projekty w ramach KPO trzeba zrealizować do połowy 2026. „Niezmiernie ważne jest patrzenie na linię demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi projektami i perspektywą finansową UE. Nie wolno powielać danej inwestycji w kilku instrumentach finansowych” – podkreśliła sekretarz stanu. Odbudową były tarcze, czas na dywersyfikację biznesu „W zeszłym roku trwały prace polegające na weryfikacji propozycji projektowych i powiązaniu ich z reformami, by sprostać wymogom wynikających z zaleceń UE. Efektem tej pracy, dotyczącej powiązania z reformami i ułożenia projektów jest pięć komponentów widocznych w KPO. Turystyka wpisana jest w te, które dotyczą innowacyjności, wsparcia przedsiębiorczości, dywersyfikacji i zdrowia” – mówiła. Jak wyjaśniła, turystyki brakuje w programie odbudowy, gdyż na przeznaczono na to środki w ramach „tarcz” i ReactEU. „KE podkreśla w rozmowach, że środki te poszły na odbudowę, a KPO ma być wykorzystany na zwiększenie odporności. Dlatego stawiamy na dywersyfikację działalności i cyfryzację – aby przedsiębiorcy nie uzależniali się od jednej działalności, w ramach której działają. Jest też duży komponent związany z digitalizacją – może to być np. cyfrowa rejestracja gości (odejście od „tradycyjnej” recepcji), w celu ograniczenia kontaktu twarzą w twarz z klientem. Jest duże menu wsparcia turystyki w ramach komponentu medycznego – czyli dofinansowanie np. uzdrowisk. W polityce spójności jest też obecnie więcej miejsca dla kultury i turystyki i z tego też chcemy skorzystać w ramach RPO” – zakończyła Magdalena Rzeczkowska. Projekty MRPiT okrojono Następnie głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrzej Gut-Mostowy. Przedstawił on pokrótce rolę swojego resortu w realizacji KPO oraz stanowisko branży turystycznej w sprawie programu. „Od samego początku, gdy tylko KPO jest nam znane, czyli od wakacji 2020 współpracujemy i składamy projekty do Ministerstwa Finansów. Gospodarzem tego programu nie jesteśmy my, lecz resorty odpowiedzialne za finanse i fundusze. Wszystkie wnioski, które składaliśmy w ramach KPO, były początkowo większe w zakresie merytorycznym. Również projektowane przez nas środki opiewały na większą kwotę. Programy zostały jednak istotnie okrojone albo zmieniono „lokalizację” ich wydatkowania, jak np. w przypadku uzdrowisk” – wyjaśnił. Turystyka zasługuje na więcej Jak powiedział Andrzej Gut-Mostowy, powołana przy Jarosławie Gowinie Rada Ekspertów skwantyfikowała najważniejsze uwagi do KPO. Według niej „obecny kształt planu nie uwzględnia podstawowego celu powstania funduszu, czyli odbudowy turystyki, pomija też wolę organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Rada postuluje zatem zwiększenie środków na turystykę i poszerzenie o JST katalogu obiektów uprawnionych do ich pozyskiwania. „Gdy mówimy o zwiększeniu odporności i konkurencyjności gospodarki w dobie pandemii, turystyka się nasuwa jako pierwsza gałąź, która powinna być w tym programie uwzględniona. Dlatego naszym zdaniem trzeba poszerzyć zakres finansowy i rzeczowy udziału turystyki w KPO” – podsumował minister. (źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2021-03-30, 12:32
 
Nowe restrykcje. Rząd apeluje, by nie wyjeżdżać i zaostrzy zasady na południowej granicy
Trzecia fala epidemii dotknie nas jeszcze bardziej niż druga, której szczyt przypadł na listopad. Rząd spodziewa się większej liczby osób hospitalizowanych i decyduje się na zaostrzenie restrykcji w całym kraju. Zapowiada dodatkowe zasady dla osób przekraczających południowe granice Polski i zniechęca Polaków do podróży zagranicznych. Zasady przekraczania granic Polski na razie nie zostaną zaostrzone, z wyjątkiem osób podróżujących do Polski od południa – choć premier nie zdradził, w jaki sposób restrykcje mają zostać zaostrzone. Już dziś kwarantanna i testy obowiązują podróżnych przybywających z Czech i Słowacji, niezależnie od środka transportu. Wyjazdy zagraniczne “nie fair” wobec innych Minister zdrowia Adam Niedzielski uważa jednak, że decydowanie się dziś na dalsze podróże nie jest wskazane. “Jest to głęboko ryzykowne i też niestosowne wobec tej części społeczeństwa, która jest zaangażowana w walkę z epidemią. Mogę jedynie apelować o postawę solidarności i fair play. Zmutowane warianty nadciągają z południa „W przypadku granicy południowej chcemy wprowadzić dodatkowe obostrzenia w przemieszczaniu się. Mamy sygnały, że właśnie z południa Europy pojawia się wiele przypadków wirusa zmutowanego” – dodał. Jeśli chodzi o turystykę krajową, w restrykcjach niewiele się zmienia. Nadal zamknięte dla prywatnych podróżnych pozostają hotele, niedostępne są muzea i obiekty sportowe. Zamknięte kolejne punkty usług i sklepy Nowe zasady, obowiązujące od soboty 27 marca, dotyczyć mają restrykcji w sklepach, punktach usługowych i miejscach kultu religijnego – w przypadku obiektów powyżej 100 mkw wprowadzono limit jednej osoby na 20 mkw. Zamknięto także salony kosmetyczne i fryzjerskie i sklepy budowlane powyżej 2000 mkw. Zamknięte mają być też żłobki i przedszkola. Ewentualna zmiana zasad ma nastąpić 9 kwietnia. „Sytuacja epidemiczna nie pozwala na wiele marginesów swobody. Wszystkie nawet trudne decyzje są konieczne, by opanować falę i znaleźć się z lepszym trendzie. Ograniczenie mobilności i swobód gospodarczych jest koniecznością. Musimy walczyć o zdrowie i życie i miejsca pracy. Właśnie dlatego w lutym lekko poluzowaliśmy niektóre branże, dziś musimy je zamknąć” – tłumaczył premier Mateusz Morawiecki. Nie poruszył jednak tematu dodatkowej pomocy dla branż dotkniętych restrykcjami. Ostatni lockdown? Premier pociesza szczepieniami „Covid atakuje ludzi coraz młodszych, potrzebujemy narodowej solidarności, dość z politycznymi przepychankami. Dziś powinna obowiązywać filozofia „wszystkie ręce na pokład.” Chcę zaapelować o to, żeby święta spędzić w wąskim gronie” – dodał. „Trzecia fala przewyższy tę jesienną, będzie to większa liczba zachorowań i hospitalizacji. Ewolucja wirusa i mutacji brytyjskiej powoduje, że wymaga jej więcej osób zainfekowanych. W szczytowym momencie drugiej fali w szpitalach przebywało 23 tys. pacjentów, dziś mamy ich już 27 tys. W kolejnych tygodniach będziemy obserwowali dalszy wzrost zachorowań, a co za tym idzie – niezbędnych hospitalizacji” – tłumaczył Adam Niedzielski. Zapytany o to, czy obecny lockdown ma szansę być ostatnim tak restrykcyjnym, premier powiedział: „Mamy analizy mówiące o tym, że jesteśmy w momencie, gdy przyspieszający proces szczepień da nam osiągnięcie tzw. odporności zbiorowej w ciągu od kilku tygodni do kilku miesięcy.” źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2021-03-26, 8:57
 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Nowosądecka Izba Turystyczna zaleca podmiotom świadczącym udostępnianie noclegów dokładne zapoznanie się z treścią rozporządzenia i właściwego interpretowania pojmowania pojęcia podróż służbowa z kryteriami określonymi w rozporządzeniu. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na podstawie art.46a iart.46b pkt1–6 i8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2020r. poz.1845, 2112 i2401 oraz z2021r. poz.159, 180 i255) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1.Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 3 Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii §9.1.Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu: 3. Do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020r. poz.2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust.1 pkt 1, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie: 1)w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);2)dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art.2 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej;3) dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. –Prawo lotnicze;4)dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; 5)dla kierowców wykonujących transport drogowy; 6) dla członków obsady pociągu, o której mowa w §21 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. W sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz innych pracowników nie-zbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;7)dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach 8 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020r. poz.1043, 1378 i 1778); 8) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art.2 pkt5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z2020r. poz.293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz.11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;9)dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;10)dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą; 11) dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służ-by Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;12)dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. O inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015r. O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;13)dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; Dziennik Ustaw–11–Poz. 51214)dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;15)dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;16)dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji;17)dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020r. poz.1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011r. W sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. O wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U. z 2020r. poz.994 i1422), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego za-mieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych;18)dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;19)dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych; 20) w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art.46ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996r. O wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z2018r. poz.1799);21)dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych,o których mowa wart.5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. O dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz.272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;22)dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;23) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygoto-wanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radio-fonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art.33 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. O radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020r. poz.805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców;24)dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;25)dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa wart.9 ust.1lit.b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. UEL46 z 17.02.2004, str.1, z późn. zm.5)–Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t.8, str.10);26)dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych;27)dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex); 28)dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;29)dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; 5)Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz.Urz. UEL 119 z 07.05.2019, str.202. Dziennik Ustaw–12–Poz. 51230) dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. O zwalczaniu do-pingu w sporcie (Dz.U. z2019r. poz.1872 oraz z 2020r. poz.2391);31)dla dziennikarzy, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. –Prawo prasowe (Dz.U. z 2018r. poz.1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza;32)dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;33)dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;34)dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów;3 5) dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt;36) dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 37)dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska;38)dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;39)dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z2020r. poz.514, z późn. zm. 6));40)dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;41)dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;42)dla członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym;43)dla osób:a)o których mowa wart.2 ustawy z dnia 31 lipca 1981r. O wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi-ska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbowych poza miejscem ich stałego zamieszkania,b)zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit.a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego zamieszkania;44) dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole arty-stycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.6)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz.567, 1291, 1493, 2112, 2345, 2401 oraz z 2021r. poz.159. Dziennik Ustaw–13–Poz. 5124.Potwierdzeniem: 1) wykonywania zawodu medycznego w rozumieniu art.2 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;2)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt3–9, 17, 23 i27, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, o której mowa w ust.3 pkt3–9, 17, 23 i27, lub umowa z jednostką publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa wart.33 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. O radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub nadawcę;3)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 10, jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;4)wykonywania zadań służbowych i zawodowych, o których mowa w ust.3 pkt 11, 18 i 26, oraz prowadzenia badań, o których mowa w ust.3pkt34, jest legitymacja służbowa;5)wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust.3pkt12, 19, 21, 22 i29, jest dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot;6)okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt 13 i 30, jest odpowiednio dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo między-narodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową;7)okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt 14, jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;8)okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt 15, jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy;9)wykonywania oficjalnych funkcji, o których mowa w ust.3 pkt 16, jest dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt;10)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 24, jest oświadczenie cudzoziemca;11) okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 25, jest dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. –Prawo lotnicze;12)okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt 28, w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, są ogłoszenia, o których mowa w§13 ust.1 i§22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. ws prawie prze-prowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. poz.602 oraz z 2019r. poz.1919), w §11 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. poz.1399 oraz z 2020r. poz.1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w§9 i §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2018r. poz.34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu – zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej;13)okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt31, jest legitymacja prasowa;14)okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt32, jest dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów;15)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt33, jest decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne;16)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 35, jest imienne polecenie wyjazdu służbowego;17)okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt 36, jest zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej lub legitymacja aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;18)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 37, jest zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środo-wiska; 19)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt38, jest dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej; Dziennik Ustaw–14–Poz. 51220)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 39, jest dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych;21)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt40, jest zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;22)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 41, jest dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;23)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 42, jest dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez:a)producenta filmu w rozumieniu art.5 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. O kinematografii (Dz.U. z 2021r. poz.257) lub b)producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa wart.8 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z2021r. poz.198)–poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego;24)okoliczności, o której mowa w ust.3 pkt 43 lit.b, jest imienne polecenie wyjazdu służbowego;25)okoliczności, o których mowa w ust.3 pkt 44, jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej.5.Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust.15–22 i 24.6.Prowadzenie działalności, o której mowa w ust.10, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, o których mowa w ust.3, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego. W rozumieniu tego rozporządzenia możliwość udostępnienia noclegów jest możliwa w przypadku gdy gość spełnia kryteria podróży służbowej i posiada odpowiednie dokumenty zlecające taką podróż.
dodał:  admin data dodania:  2021-03-20, 14:19
 
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Celem konkursu jest m.in. promocja walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu oraz promowanie różnych form turystyki i rekreacji. W ramach konkursu zlecane będą zadania polegające np. na wspieraniu działań w zakresie informacji turystycznej na terenie powiatu krakowskiego; promocji atrakcji turystycznych powiatu krakowskiego poprzez różne formy wydawnictw; organizacji przedsięwzięć promujących walory turystyczne i przyrodnicze powiatu; organizacji i wsparciu imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin z powiatu krakowskiego wreszcie wspieraniu rozwoju turystyki kulturowej we współpracy z gminami powiatu i Gminą Miejską Kraków. O dotację mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu krakowskiego. Każdy oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty. Do rozdysponowania jest w sumie 60 tys. zł. źródło informacji portal wiadomościturystyczne.pl
dodał:  admin data dodania:  2021-03-18, 9:09
 
Branża narciarska i snowboardowa: stracony sezon, zero pomocy rządowej
Producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy specjalistycznego sprzętu narciarskiego oraz snowboardowego czekają na pomoc od państwa. Ich PKD 47.64.Z czyli sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach czy 32.30.Z – produkcja sprzętu sportowego, snowboardowego, outdoorowego znajdują się nadal poza tzw. tarczami z pomocą dla przedsiębiorców. Zdaniem należących do Komitetu przedsiębiorców pomoc powinna zależeć wyłącznie od spadku obrotów. Takie rozwiązania obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. – Jesteśmy zdani wyłącznie na siebie, a właśnie rozpoczął się nowy lock down w 4 województwach i sezon narciarski dobiega końca – informują przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy z Komitetu Narty Snowboard Outdoor (KNSO) regularnie wysyłają do prezesa PFR i ministerstwa rozwoju propozycje rozmowy. Miała by ona zaowocować włączeniem PKD należących do Komitetu firm na listę pomocową znajdującą się w tzw. tarczach. Arkadiusz Walus z Komitetu Narty Snowboard Outdoor, powiedział: “Po długim okresie milczenia, otrzymaliśmy w końcu z ministerstwa rozwoju odpowiedź, że PKD sprzedawców odzieży jest w tzw. tarczy. Tyle tylko, że chodzi o „zwykłą” odzież. Ta specjalistyczna – dla narciarzy i snowboarderów – cały czas jest poza zasięgiem jakiejkolwiek pomocy ze strony władzy czy PFR.” Interpelację w sprawie pomocy dla branży narciarskiej i snowboardowej złożyło też dwoje małopolskich posłów. Odpowiedź, jaką otrzymali z resortu rozwoju, łudząco przypomina tę, którą kilka dni wcześniej resort udzielił Komitetowi. Niektóre akapity wyglądają niemal jak przekopiowane z jednej korespondencji do drugiej. Arkadiusz Walus dodał: “Za nami stracony sezon. Pierwszy w ponad 30 letniej historii naszej branży. Przez 2/3 tego czasu stoki pozostawały zamknięte, a centra handlowe, w których działają sklepy ze specjalistyczną odzieżą i sprzętem narciarskim też przez kilka miesięcy miały zakaz działalności. Dziś wrócił on w 4 województwach, co z pewnością jeszcze bardziej utrudnia nam i tak mocno storpedowane funkcjonowanie. Domagamy się rządowej pomocy – tak samo, jak mają inne poszkodowane przez wywołany pandemią kryzys branże. Głównym kryterium powinien być spadek obrotów, a doświadcza go przecież cała nasza branża Walus podkreślił, że główne PKD 47.64.Z branży czyli sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach i 32.30.Z – produkcja sprzętu sportowego znajdują się nadal poza tarczami: zarówno „zimową” 2.0, jak i 6.0, czy 8.0. Odcięcie od pomocy dotyczy także wypożyczalni specjalistycznego sprzętu narciarskiego i snowboardowego, pomimo tego, że ich PKD znalazł się w Tarczy 2.0. Wszystko za sprawą warunków przyznania im tej pomocy, które de facto im ją uniemożliwiły. Chodziło o: • ilość osób zatrudnionych na 31 września – wypożyczalnie działają sezonowo i zatrudniają pracowników zwykle od listopada do marca włącznie. • spadek obrotów o 30% w Q4 2020 w stosunku do 2019 – stoki działały w grudniu, więc ciężko było wykazać stratę w tym okresie. Arkadiusz Walus skomentował: “Z rządowych i PFRowskiej tarcz korzystać mogą dziś tylko przedsiębiorcy, których PKD znalazły się na listach wsparcia. To właśnie ich numery decydują o przyznaniu im pomocy. Wszystkie inne – w tym należące do branży narciarsko snowboardową – pozostają bez niej. Można się spodziewać, że wiele firm sektora upadnie, a wkrótce w ich miejsce wejdą zagraniczne, o większym potencjale, które dzięki pomocy swoich rządów, przetrwają do kolejnego sezonu. Według szacunków Komitetu branża Narty Snowboard Outdoor, obejmuje: – Producentów i dystrybutorów sprzętu sportowego – Sieci handlowe – Ponad 1000 specjalistycznych sklepów narciarskich, snowboardowych i outdoorowych – Ponad 1000 wypożyczalni nart Zatrudnia w Polsce ponad 50 tysięcy osób oraz generuje obrót ponad 5 miliardów złotych rocznie w samych miesiącach zimowych. Tylko w miesiącu listopadzie 2020, firmy z branży zanotowały spadki obrotów rzędu 50-80% w stosunku listopada roku 2019.źródło informacji:portal WaszaTurystyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2021-03-18, 8:16
 
Znów lockdown w całej Polsce od soboty
Minister zdrowia Andrzej Niedzielski ogłosił podczas dzisiejszej konferencji, że od 20 marca cała Polska zostanie objęte nowymi obostrzeniami. Zamknięte zostaną m.in. hotele i obiekty noclegowe, kina, teatry oraz baseny. Wyjątkiem będą hotele pracownicze. Obostrzenia mają obowiązywać do 9 kwietnia (szczegóły będą znane po ukazaniu się Rozporządzenia Rady Ministrów. Średnia zakażeń dla całego kraju wynosi 47,9 proc. na 100 tysięcy osób. Decyzje o kolejnych ograniczeniach będą więc dotyczyć całej Polski, nie tylko regionów – zapowiedział Niedzielski. Jedynym rozwiązaniem jest objęcie całej Polski ograniczeniami. Martwi nas m.in. intensywność przemieszczania się po kraju. Apeluję o umiar, apeluję o przejście na pracę zdalną – powiedział minister. Niedzielski powiedział: Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem liczby dziennych zachorowań. Dynamika zakażeń zdecydowanie przyspiesza. Tempo nie maleje, ale przyrasta. Czas na zdecydowane kroki. Dzisiaj odnotowano 25 tys. nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, co oznacza wzrost zarażeń COVID-19 o 45 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Główną przyczyną sytuacji jest brytyjska odmiana koronawirusa – podkreślił minister. Udział procentowy mutacji brytyjskiej osiągnął 52 proc. Na początku stycznia ten udział wynosił 5 proc. Analizując sytuację widzimy pogorszenie sytuacji praktycznie w całym kraju – dodał. Przypomnijmy, że do tej pory lockdownem objęte są województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, mazowieckie i lubuskie.źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2021-03-18, 8:05
 
Grzesiowski: Pandemia może potrwać kilka lat. Musimy zbroić się na wielu polach
Czy w tym roku możemy planować zagraniczne wakacje, czy raczej powinniśmy się nastawiać na wypoczynek w Polsce? Planować można, ale trzeba mieć wariant B, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak rozwinie się pandemia, i czy niektóre kraje nie będą nagle zamykać granic. Niestety dziś planowanie czegoś z wyprzedzeniem dłuższym niż dwa–trzy tygodnie jest bardzo ryzykowne. Trzeba śledzić na bieżąco trendy epidemiczne na całym świecie, sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. W tym roku nadal słowem-kluczem jest elastyczność. Tak trzeba też zawierać umowy z kontrahentami, bo przecież to niczyja wina, że wirus krąży i mutuje. Często o tym, czy dokądś można wyjechać, decydują lokalne rządy, a nie przedsiębiorcy. Proszę spojrzeć na to, co dzieje się teraz – w Austrii wszystkich turystów obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, trzeba wykonać przez przyjazdem test w kierunku wirusa, Szwajcaria zastanawia się nad lockdownem w jednym z kantonów, dodatkowo trzeba przy wjeździe mieć negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-19, wyjazdy w celach turystycznych do Czech i Słowacji są niemożliwe. Od początku byłem przeciwny ograniczaniu aktywności na świeżym powietrzu, bo w końcu to buduje też naszą odporność. Problem leży gdzie indziej – ci ludzie, którzy pojadą na wczasy, muszą gdzieś spać, jeść, coś robić po nartach. Jeśli jednak będą zakwaterowani w hotelu, który przestrzega reżimu sanitarnego, a jedzenie zostanie im podane do pokoi, to przecież przez ścianę się nie zarażą. Jestem też zwolennikiem instalowania urządzeń, które będą na bieżąco sterylizować powietrze w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie gromadzą się ludzie. (MG) (źródło informacji:portal wiadomościturystyczne.pl )
dodał:  admin data dodania:  2021-03-08, 11:27
 
Rządowa pomoc dla branży turystycznej - DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2021r.Poz. 371 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2021r.Poz. 371 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021r.w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 na podstawie art.15 ggb ust.1, art.15zt ust.1, art.15zze5ust.1 oraz art.31zy ust.1 ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.1842, z późn. zm.1))zarządza się, co następuje:Rozdział 1Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy §1.1. Przyznaje się świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na zasadach określonych wart.15gga ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą oCOVID-19”, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, przedsiębiorcy w rozumieniu art.4ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162), który na dzień 30listopada 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r. 2.Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust.1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r. § 2.Przedsiębiorca w treści oświadczeń, o których mowa wart.15 gga ust.6 pkt 2 i 3 ustawy o COVID-19, zawiera odpowiednio informacje oprowadzeniu na dzień 30 listopada 2020r. działalności gospodarczej,w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% od złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.§3.Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w§1ust.1,mogą być składane do dnia 31marca 2021r. Rozdział 2. Świadczenia postojowe§4.1. Przyznaje się świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych wart.15zq–15zs i art.15zu–15zza ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, osobie, 1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz.2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i2401 oraz z 2021r. poz.11, 159 i180. Dziennik Ustaw–2–Poz. 371októrej mowa wart.15zq ust.1pkt1tej ustawy, prowadzącej na dzień 30listopada 2020r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:1)47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,2)91.02.Z,3)49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art.2 pkt1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z2020r. poz.1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,której przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.2.Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust.1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r.3.Przy ustalaniu prawa do świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego nie uwzględnia się warunków wskazanych w art.15zq ust.4 pkt1 i 2 i ust.7 ustawy o COVID-19.§ 5.Na podstawie niniejszego rozporządzenia świadczenie przysługuje:1)jednokrotnie –w przypadku, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt1;2) maksymalnie dwukrotnie –w przypadku, o którym mowa w§4ust.1 pkt 2;3)maksymalnie trzykrotnie –w przypadku, o którym mowa w & 4ust.1 pkt3.§6.Osoba, o której mowa w § 4ust.1, w treści oświadczenia, o którym mowa wart.15zs ust.3pkt4lit.c ustawy oCOVID-19, zawiera informacje o nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, oprowadzeniu na dzień 30listopada 2020r. działalności gospodarczej, o której mowa odpowiednio w§4ust.1pkt1, 2 albo 3, oraz o uzyskaniu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 40% niższego w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.Rozdział 3Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej § 7.1. Nadaje się staroście uprawnienie do udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art.15zze4 ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, mikroprzedsiębiorcy i małemu pry turystycznejzedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art.7 ust.1 pkt1 i2 ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30listopada 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:1)47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,2)49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa wart.2pkt1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z–których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r. Dziennik Ustaw–5–Poz. 371§17.Do wniosków złożonych na podstawie §1ust.1, §4ust.1, §7ust.1 oraz §10ust.1rozporządzenia z dnia 19stycznia 2021r. przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia i nierozpatrzonych stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem terminu przesłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych, do którego stosu-je się przepisy niniejszego rozporządzenia.§18.Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem 28lutego 2021r.3)Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19(Dz.U. poz.152), które traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21stycznia 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.159).
dodał:  admin data dodania:  2021-02-28, 13:37
 
Wyrazy współczucia
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Męża Pani Genowefy Pilch-Lichoń współpracującej z Nowosądecką Izbą Turystyczną. Na ręce P. Genowefy Pilch-Lichoń i najbliższych składamy wyrazy głębokiego współczucia w tych trudnych chwilach - Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
dodał:  admin data dodania:  2021-02-22, 12:43
 
Rezolucja Marszałka Województwa Małopolskiego

dodał:  admin data dodania:  2021-02-21, 12:43
 
Wielka Brytania - Zahawi: Covidowy paszport nie, certyfikat tak
Choć obecnie obywatele Wielkiej Brytanii nie mogą opuszczać kraju w celach turystycznych, trwają dyskusje na temat tego, na jakich zasadach będzie się podróżować, kiedy zostaną zdjęte obostrzenia. Jednym z gorących tematów jest kwestia stworzenia tzw. paszportów covidowych potwierdzających fakt zaszczepienia się przez jego posiadacza. W jednym z telewizyjnych programów na ten temat wypowiedział się minister ds. szczepionek w brytyjskim rządzie, Nadhim Zahawi. Poinformował, że rząd nie planuje wprowadzenia paszportów (szczepienia są bowiem dobrowolne), rozważa za to wprowadzenie narzędzia pn. certyfikat dla zaszczepionych. Stworzono by je, gdyby inne kraje żądałyby od turystów na granicach dokumentu potwierdzającego fakt zaszczepienia. Dokument taki miałby być wydawany przez lekarzy rodzinnych. DO tej Wielka Brytania zaszczepiła ponad 15 mln obywateli pierwszą dawką i niemal 540 tys. drugą dawką. Do końca kwietnia rząd chce podać 1. Dawkę leku 32 obywatelom z priorytetowych grup. MO, (źródło informacji: Wiadomościturystyczne.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-18, 8:50
 
Przedsiębiorco, nie jesteś sam! Sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc
Wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki prezentują Vademecum na czas pandemii Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”. „Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz. I tak w ramach Tarczy Finansowej 2.0 swoją ofertę wsparcia dla firm kontynuuje Polski Fundusz Rozwoju. Z kolei Tarcza Antykryzysowa 7.0 obejmuje narzędzia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich można znaleźć m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, czy zwolnienia z opłacania składek. Na poziomie naszego regionu, obok oferty urzędów pracy, znajdziemy działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także instrumenty finansowe zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i pośredników finansowych przez niego wybranych. - Vademecum to jednak nie wszystko. W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna właśnie swe prace zespół, który będzie pomagał zainteresowanym przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii. Konsultacje na temat dostępnych instrumentów pomocowych zebranych w Vademecum, będą udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów czy szkoleń - dodaje dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki. Vademecum można pobrać tutaj. W dokumencie znajdują się linki do odpowiednich instytucji / jednostek / agencji, stanowiących źródło publikowanych informacji, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły o dostępnym i aktualnym wsparciu. Vademecum jest na bieżąco aktualizowane.(źródło informacji: Małopolski Urząd Marszałkowski)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-17, 22:10
 
TFG z nowymi narzędziami dla organizatorów
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wprowadził nową funkcjonalność – od 12 lutego przedsiębiorcy mogą nie tylko zdalnie składać deklaracje TFG, ale też sprawdzić jaka jest wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Przypomnijmy, TFP wszedł w życie 1 stycznia tego roku. Pierwsze składki z tego tytułu przedsiębiorcy muszą przekazać do 21 lutego br. Co ważne – mogą to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną przez swoje konto na portalu TFG.ufg.pl. Stawki TFP są różne w zależności od rodzaju umowy o udział w imprezie turystycznej i wynoszą od 0 do 15 zł za każdego podróżnego. Nie podlegają zwrotowi ani zarachowaniu na poczet kolejnych składek pobieranych na TFP. TFP powstał, by w sytuacji ogłoszenia lub wystąpienia w terytorium naszego kraju nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizatorzy mogli zwrócić klientom pieniądze wpłacone na poczet niezrealizowanych z ich powodów imprez turystycznych. MG (źródło informacji: (portal Wiadomościturystyczne.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-17, 9:15
 
TURYSTYKA UZDROWISKOWA: Rząd planuje otwarcie uzdrowisk 11 marca
Względnie stabilna sytuacja epidemiczna w kraju skłania władze do luzowania kolejnych obostrzeń. Z zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wynika, że od 11 marca planowane jest wznowienie działalności uzdrowisk. Jak wynika z projektu, do odwołania warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych jest negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie w tej formie. MO źródło informacji: portal Wiadomościturystyczne.p
dodał:  admin data dodania:  2021-02-15, 10:55
 
PROGRAMY POMOCOWE RZĄDU Gowin asertywnie: Pomoc nie może być skierowana do całej gospodarki
Wicepremier Jarosław Gowin tłumaczy, dlaczego pomoc dla przedsiębiorców musi być udzielana według PKD. Jak wyjaśnia, nie można jej skierować do całej gospodarki, bo ta radzi sobie dobrze na tle innych krajów. Rząd szuka jednak sposobów objęcia wsparciem działalności, które po kodzie PKD jej nie otrzymały. Za przykład wicepremier podał sklepiki szkolne – ponieważ handel jest w 100 procentach uwolniony, ci przedsiębiorcy nie otrzymują pomocy. Pomysłem na ich wsparcie jest wprowadzenie zaświadczeń od dyrektorów szkół potwierdzających prowadzenie takiej działalności. Z kolei biznesy prowadzone w centrach handlowych miałyby być obejmowane programami pomocowymi nie według branż, ale na podstawie umowy najmu powierzchni. Przypomnijmy, o zdjęcie kryterium PKD postulowali zarówno politycy opozycyjni, jak i sami przedsiębiorcy, także ci z branży turystycznej. źródło informacji: portal Wiadomościturystyczne.pl
dodał:  admin data dodania:  2021-02-15, 10:52
 
Hotele i stoki narciarskie otwarte od przyszłego piątku, dopuszczalne 50 proc. obłożenia 5 lutego 2021
Hotele, kina, baseny, filharmonie i opery zostaną otwarte od połowy lutego, z zachowaniem zasady 50 proc. obłożenia, noszenia masek, zachowania dystansu. Zamknięte nadal pozostanę lokale gastronomiczne. Premier Mateusz Morawiecki na dzisiejszej konferencji prasowej podkreślił, że stopniowość jest podstawową cechą postępowania rządu, a “na pełne otwarcie gospodarki nie możemy jeszcze sobie otworzyć.” “To, co dziś zakomunikujemy jest działaniem warunkowym, po dwóch tygodniach mamy punkt sprawdzenia, jak zachowuje się wirus, ile jest łóżek, jakie jest tempo szczepień. Decyzje będą obowiązywały przez dwa tygodnie od piątku. Ale już dziś musimy zapowiedzieć, że to będą rozwiązania tymczasowe. Potem możemy mieć pozytywny albo negatywy ich rezultat i odpowiednie do niego decyzje – powiedział premier. Dopuszczamy teraz wszelką aktywność sportową na terenach otwartych. Restauracje, fitness, zostają nadal zamknięte – podkreślił Morawiecki. „Otwieramy kina, teatry, filharmonie i opery, do 50 proc. zajętej widowni. Będą obowiązywały maseczki i zakaz konsumpcji. W reżimie sanitarnym otwarte będą też boiska zewnętrzne, korty, stoki narciarskie i baseny. Musi być bezwzględnie przestrzegany reżim – mamy pierwsze pozytywne sygnały z muzeów, gdzie odbywa się to prawidłowo. Co prawda dlatego tworzą się kolejki, ale one również są w reżimie sanitarnym.” – powiedział prof. Andrzej Horban. „Decyzja ta jest związana z ogromnym ryzykiem. Oprócz perspektywy gospodarki, kultury i oczekiwań społecznych uwzględniamy perspektywę zdrowotną. Wybory podejmujemy w logice minimalizacji potencjalnej transmisji koronawirusa. Dyskusje doprowadziły do wyboru i skrócenia obecnie obowiązujących obostrzeń i wprowadzenia nowych od 12 lutego. Ale ta decyzja jest związana z ryzykiem i podjęliśmy ją warunkowo. Trzeba potraktować co, co się będzie działo w ciągu najbliższych dwóch tygodni jako scenariusz zależny od nas. Jeśli będzie przyspieszała pandemia, będę rekomendował dokonanie kroku wstecz. Jeśli sytuacja będzie rozwijała się lepiej, jest przestrzeń do dyskusji o dalszego otwierania gospodarki. Przestrzeganie reżimu sanitarnego powinno się odbywać w każdym miejscu. Każda z branż musi stosować wszystkie zalecenia sanitarne GIS” – dodał minister zdrowia Adam Niedzielski.(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-08, 17:31
 
Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 12 lutego
Nowe, łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. nadal w reżimie sanitarnym, będą obowiązywać od 12 do 26 lutego. Związane są z otwarciem hotel, basenów i placówek kulturalnych. Na stronie gov.pl opublikowane zostały nowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązywać mają przez dwa tygodnie. Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte). Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte– podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne. Stoki Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu. Siłownie dalej zamknięte. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.(źródło informacji:portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-08, 17:27
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20