8 Lipiec 2020, imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"


Aktualności
Aktualności dla członków NIT

Sejm uchwalił ustawę o bonie turystycznym
500-złotowy bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych – zakłada uchwalona w piątek przez Sejm prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Za ustawą głosowało 424 posłów, przeciw – 16, wstrzymało się 12. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, będzie można nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do 31 marca 2022 r. jak donosi PAP, teraz ustawa trafi do Senatu. Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego „świadczeniem w formie bonu”, oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego „dodatkowym świadczeniem w formie bonu”. Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r. Zgodnie z ustawą, uprawnienie do otrzymania bonu będzie przysługiwać beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. W ustawie zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. W czasie II czytania poseł PiS Urszula Rusecka złożyła wniosek o przejście do III czytania bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków, złożonych w II czytaniu. Sejm ten wniosek w głosowaniu poparł. W czasie II czytania poprawki zgłosiły wszystkie oprócz PiS kluby oraz koło poselskie Konfederacji. KO zgłosiło ich 16, jak argumentował w imieniu klubu Ireneusz Raś – poprawki sprawią, że „bon będzie miał charakter powszechny”. Lewica postulowała w swoich m.in. podniesienie wartości bonu do 1000 zł. Modyfikację rozwiązań zaproponował też klub PSL-Kukiz’15. Odpowiadając na pytania i wystąpienia klubów w imieniu autora ustawy prezydencki minister Paweł Mucha oświadczył, że prezydent Andrzej Duda realizuje obietnice i podejmuje wyzwania. Wiemy, że wsparcie dla branży jest potrzebne stąd prezydent niezwłocznie podjął działania.(…) To są rozwiązania konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców – mówił Mucha. To wsparcie jest optymalne i ma podwójne umocowanie, bo jednocześnie to wsparcie dla rodziny i dla przedsiębiorców – dodał. Minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz oświadczyła z kolei, że „jesteśmy gotowi, aby w trzecim tygodniu lipca pierwsze płatności były realizowane”. Wszelkie środki pomocowe zapewne nie będą wystarczające i kompletne, dlatego to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie branży turystycznej stwierdziła Emilewicz. Wskazała, że być może program zostanie przedłużony na kolejne lata.(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2020-06-22, 16:34
 
Nowe obietnice Ministerstwa Rozwoju po spotkaniu z branżą turystyczną.Wystąpienie Jadwigi Emilewicz po spotkaniu z przedsiębiorcami
Ze strony Ministerstwa Rozwoju pojawił się zarys propozycji pomocowych skierowanych do przedsiębiorców turystycznych. O szczegółach rozmawiała dziś wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz zaproszeni przez nią przedstawiciele branży turystycznej i eventowej. Przedsiębiorcy mają otrzymać wsparcie płynnościowe oraz dostęp do kredytów, touroperatorzy – wsparcie w otrzymaniu gwarancji ubezpieczeniowej oraz pomoc w uporaniu się ze zwrotami pieniędzy dla klientów. Zapowiadane tydzień temu spotkanie w sprawie pomocy dla branży turystycznej przyniosło kilka konkretnych pomysłów na pomoc, jednak nadal bez szczegółowych rozwiązań. Pokrótce podsumowuje je na Twitterze wicepremier Jadwiga Emilewicz. TFG pomoże w zwrotach dla klientów “Rozmawiano o wsparciu płynnościowym dla organizatorów turystyki. Pojawiła się perspektywa wprowadzenia dobrego rozwiązania problemu zwrotu środków dla klientów – spłaty być może będą kredytowane przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. TFG weźmie kredyt i udzieli touroperatorom pożyczek na spłaty Pojawił się też pomysł na reasekurację gwarancji ubezpieczeniowych dla touroperatorów. Ubezpieczyciel Kuke SA, dysponujący funduszami europejskimi, ma przygotować kredyty na gwarancje i ma być ich reasekuratorem” – dowiadujemy się od wiceprezesa PIT Andrzeja Kindlera. W spotkaniu brali udział przedstawiciele BGK ARP, które, jak relacjonował szef sztabu TUgether Bartosz Bieszyński, “przedstawiły dodatkowe możliwości udzielenia kredytów i wsparcia spłaty rat leasingu.” Branża eventowa może uzyskać zmniejszenie VAT na usługi konferencyjne i kongresowe, a także dostęp do funduszu grantowego na projekty prowadzone w innych krajach UE. Udrożnić dostęp do kredytów bankowych Poruszono również temat braku dostępu do kredytów bankowych, mimo gwarancji z BGK. Problem ma zostać rozwiązany poprzez porozumienie BGK z bankami. Te ostatnie mają przyjąć inne kryteria oceny zdolności kredytowej podmiotów turystycznych. “Będziemy także, do tego się zobowiązaliśmy, przygotowywać specjalny pakiet, który będziemy chcieli notyfikować w komisji Europejskiej, właśnie dla tej branży. W tym pakiecie zawrzemy szczególne rozwiązania dla tych najmniejszych podmiotów działających w branży: przewodników, pilotów wycieczek, agentów. To będzie wymagało nieco więcej pracy, ale jesteśmy na to gotowi” – zadeklarowała Jadwiga Emiliewicz. W przyszłym tygodniu ma odbyć się kolejne spotkanie robocze. Branża turystyczna nadal czeka na wdrożenie konkretnych rozwiązań.Źródło informacji: (portal:WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2020-06-17, 8:47
 
Odeszła Helena Luboń - właścicielka Domu Wczasowego "Rydz" z Łopaty Polskiej w Żegiestowie-Zdroju
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu dzisiejszy Koleżanki Heleny Luboń zasłużonej działaczki NIT z Żegiestowa Zdrój. Będziemy ją wspominać jako człowieka o dużym cieple i otwartości na sprawy innych. Koleżankę pełną humoru, uczynną i życzliwą, ambasadorkę Dolina Popradu a w szczególności Żegiestowa-Zdrój.
Rodzinie i Najbliższym przekazujemy wyrazy szczerego współczucia.
Zarząd NIT.

dodał:   data dodania:  2020.06.16 13:33
 
Odpowiedź PMTU na list NIT
Pismo PMTU z odpowiedzią do NIT
dodał:  admin data dodania:  2020-06-04, 13:13
 
Jest rozporządzenie rządu, można organizować wycieczki
W Dzienniku Ustaw 964 z datą 29 maja 2020 ukazało się rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzone zostały niektóre zmiany postulowane przez branżę. Można organizować imprezy turystyczne. Tak jak zapowiadano, od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie targów wystaw, kongresów, konferencji i spotkań. Dodano zapis o tym, że liczba 150 osób dotyczy tylko uczestników (bez obsługi). Imprezy turystyczne już możliwe, zmieniono rozporządzenie Można też organizować imprezy turystyczne, pod warunkiem, że będą mniej liczebne niż 150 osób. Wynika to z brzemienia paragrafu 15 ust 9: “do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób.” Uwzględniono również postulat, aby agenci i organizatorzy mogli nadal wstrzymywać wznowienie działalności w galeriach handlowych i nie ponosić kosztów czynszu. Opublikowane rozporządzenie znosi też wymóg zachowywania 50 proc. pustych miejsc w autokarze (paragraf 17, ustęp 1 punkt 2). Ten punkt jest wyjątkowo ważny dla branży, autokary nie będą już musiały jeździć w połowie puste. „środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z2019r. poz.2475 i2493 oraz z2020r. poz.400, 462 i875) oraz po-jazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9osób łącznie z kierowcą –danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi: a)100% liczby miejsc siedzących albo” Źródło informacji:portal WaszaTurystyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2020-05-31, 11:42
 
Opublikowano wytyczne dla obozów i kolonii
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Wytyczne zostały podzielone na cztery części: • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. • Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku. • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku. • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem. I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku Uczestnicy wypoczynku: • Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. • Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku. • Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: • Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). • Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. • Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku Warunki zakwaterowania: • Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). • Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku. • Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. • Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. • Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć. • Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego. • Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami. • Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. • Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku. • Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic. • Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza. • Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. • Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu. • Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie wypoczynku, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie). • Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. • Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. życia). • Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. • Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników. • Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku). Wyżywienie: • Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii. • Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł. • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać. • Stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia. • W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. • Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji. • W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców. Transport uczestników: • Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach. • Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. • Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru. Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku): • Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku. • Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur. • Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność. • Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku. • Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). • Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami. • Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem. • Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku. • Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby. • Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów. • Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych). • W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia. W przypadku występowania u kadry wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas wypoczynku. Realizacja programu: • Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. • Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. • Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. • Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę. • Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. • Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować. • Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. • Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup. • Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy. Higiena: • Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. • Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. • Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji. Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży: • Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. • Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. • Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w obiektach lub namiotach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej). • Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. • Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku. • Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku. • Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie. III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku • Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. • Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). • Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. • Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej. • Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku. • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem • Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. • Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.Źródło: portal WaszaTurytyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2020-05-29, 13:02
 
Prognozy dotyczące małopolskiej turystyki do 2021
Prognozy dotyczące małopolskiej turystyki do 2021
dodał:  admin data dodania:  2020-05-294 07:31
 
Uwaga na nowe warunki do skorzystania z Tarczy Finansowej
Aby wykazać spadek obrotów za kwiecień 2020, musi być złożona deklaracje VAT za kwiecień i jak się okazuje również deklaracja ZUS za kwiecień. Niektóre banki informują, że wnioski skutecznie można składać dopiero po 4 a nawet 7 dniach od złożenia deklaracji VAT. Po pomyślnym przejściu przez procedury notyfikacji Komisji Europejskie rozwiązania tzw. Tarczy Finansowej mogą rozpocząć funkcjonowanie. W efekcie rozpoczęła się już procedura naboru wniosków. Program budzi bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców ponieważ w jego ramach udzielana będzie wymierna pomoc finansowa w formie subwencji, które przy spełnieniu określonych warunków mogą pozostać aż w 75 proc. bezzwrotne. Jak najszybciej złożyć deklaracje VAT za kwiecień Pomoc w ramach Tarczy Finansowej obejmie przedsiębiorstwa których przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego 2020 r. o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego. Co jednak istotne, do uzyskania świadczenia będzie konieczne złożenie dokumentacji stanowiącej podstawę spełnienia warunków. Dlatego też jak najszybciej należy złożyć deklaracje VAT za kwiecień. Warto przypomnieć, że: – deklaracje VAT-7 za marzec oraz VAT-7K za I kwartał br. mogły zostać złożone już od 1 kwietnia 2020 r. – deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r. Dane zawarte w deklaracji będą stanowić podstawę oceny zaistnienia warunków przyznania świadczenia oraz określenia jego wysokości. W rezultacie informacja o obrotach z deklaracji VAT, złożona w prawidłowych terminach i pozytywnie zweryfikowana przez MF, będzie niezbędna do otrzymania subwencji. Jeśli więc przedsiębiorca planuje skorzystać z Tarczy Finansowej, powinien możliwie szybko oraz poprawnie złożyć deklarację rozliczeniową. Liczne błędy W związku z niedawnym rozpoczęciem naboru wniosków do programu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej pojawiają się informacje o odrzucaniu wniosków w których pojawiają się błędy. Zaistnienie takiej sytuacji może spowodować znaczące utrudnienie pozyskania środków i rodzi pytanie o możliwość ponownego wnioskowania o subwencje. Potwierdzeniem licznych błędów są pojawiające się na stronach PFR oraz banków świadczących obsługę wniosków komunikatów ostrzegawczych. Przedsiębiorcy nieprawidłowo wybierają miesiące będące podstawą rozliczenia wniosków. W rzeczywistości do momentu zakończenia kwietnia jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji był marzec. Dopiero po złożeniu i rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc. Czytaj uważnie Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach swoich banków, poprzez bankowość elektroniczną przyjmowane są też wnioski, co istotne liczy się kolejność wpływu wniosków. W przypadku odrzucenia wniosku, nie można składać kolejnego, można się tylko odwołać od takiej decyzji po 14 dniach. Wtedy pieniędzy do uzyskania może już nie być. Aby wykazać spadek obrotów za kwiecień 2020, musi być złożona deklaracje VAT za kwiecień i jak się okazuje również deklaracja ZUS za kwiecień. Niektóre banki informują, że wnioski skutecznie można składać dopiero po 4 a nawet 7 dniach od złożenia deklaracji VAT.Źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2020-05-04, 13:58
 
Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020
Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 Celem wdrażanych procedur jest: 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) gości hoteli/obiektów/pensjonatów. 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców. 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli/obiektów/pensjonatów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia . 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. Wytyczne zostały podzielone na cztery części: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi. 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m). 2. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu, stosownie do możliwości. 3. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m Wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby. 4. Zalecenia dla pracowników: Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry). Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki). 8. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych . 9. Obowiązek stosowania przez dostawców hotelu/obiektu/pensjonatu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 10. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników. 11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu. 2. Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet. 3. Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji. 4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. 5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry). 6. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji. 7. Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości w hotelu/obiekcie/pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby. 8. Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych. 9. Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby. 10. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu / obiekcie / pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych. 11. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni – 12. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących. 13. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta. 14. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii. 15. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii. 16. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym. 17. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych. 18. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych. 19. Funkcjonowanie restauracji i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). Możliwość serwowania posiłków tylko dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek. 20. Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu. 21. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.) 22. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 23. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 24. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie; Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi 1. Obowiązek zapoznania personelu hotelu/obiektu/pensjonatu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie). 2. Pracownicy i obsługa hotelu/obiektu/pensjonatu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 2. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 4. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 2. Jeśli gość mieszka w hotelu/ obiekcie/pensjonacie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
dodał:  admin data dodania:  2020-05-01, 12:02
 
Dłuższy urlop - szansa czy zagrożenie dla biur podróży ?
Najprawdopodobniej czekają nas zmiany w kodeksie pracy. Związki zawodowe chcą wydłużenia wymiaru urlopu wypoczynkowego do 35 dni dla wszystkich pracowników. Nic zatem dziwnego, że zmiana ta nie podoba się większości pracodawców, którzy obawiają się wzrostu kosztów. W praktyce oznaczałoby to nieobecność każdego pracowników przez ponad miesiąc w skali roku. Biura podróży są tu w szczególnej sytuacji. Z jednej strony wzrost kosztów, bo przecież trzeba zapewnić zastępstwo dla pracowników przebywających na urlopie. Z drugiej strony dłuższy urlop to szansa na to, że więcej osób częściej pojedzie na wakacje, lub wydłuży swoje pobyty, co może przełożyć się na większą sprzedaż. Zapytaliśmy zatem w biurach podróży, jak się zapatrują na proponowane rozwiązanie. Co do wydłużania urlopów zdania są podzielone. Naszym zdaniem taka zmiana nie spowodowałaby rewolucji na rynku. Zwyczaje urlopowe Polaków są relatywnie ugruntowane i polegają na jednym, długim, 2-tygodniowym urlopie najczęściej w okresie wakacyjnym uzupełnianym okresami tygodniowymi oraz tzw. "długimi weekendami". Trudno wyobrazić sobie teraz masowe "przestawienie" na urlopy 3-tygodniowe. - uważa Piotr Burwicz, Członek Zarządu Rainbow. Wiceprezes Itaki, Piotr Henicz uważa, że zwiększenie ilości dni ustawowo wolnych od pracy to oczywiście dodatkowy czas na wypoczynek, co może się przełożyć na drugi lub nawet trzeci wyjazd w roku lub rezerwację dłuższych wyjazdów np. wielokrotności tygodnia lub na 10/11 noclegów. To właśnie raczej na wydłużenie wyjazdów niż na ich ilość wpłynąłby dłuższy urlop, to tu cena nie jest wprost proporcjonalna do długości pobytu. Czyli np. 2 tygodnie na Wyspy Kanaryjskie nie kosztują dwa razy więcej niż wylot na tydzień. Oczywiście wszystko po warunkiem, że przyszły klient biura podróży będzie dysponował środkami na dodatkowe czy dłuższe wyjazdy. - przekonuje Henicz Zdaniem Radosława Damasiewicza, dyrektora marketingu i e-commerce w Travelplanet.pl, wydłużenie wymiaru urlopu mogłoby przełożyć się na wzrost sprzedaży, ale rozwiązanie takie niesie też negatywne konsekwencje. Z pewnością więcej dni wolnych przełożyłoby się na ruch turystyczny oraz na obroty biur podróży. Namacalny dowód zwiększonego popytu na wyjazdy z biurami podróży to długie weekendy, a zwłaszcza weekend majowy, będący trzecim szczytem sezonu. Nierozerwalnym jednak warunkiem są zasoby finansowe turystów a wprowadzenie dodatkowych dni wolnych w połączeniu z podnoszeniem płacy minimalnej może okazać się nie do wytrzymania przez gospodarkę. Jak wiadomo dodatkowe dni wolne dla osób pozostających bez pracy nie mają znaczenia w planowaniu wypoczynku, zwłaszcza z biurami podróży - uważa Damasiewicz. Polacy chętnie przeznaczą czas wolny na podróże, ale to jak zareaguje rynek na zmiany to niewiadoma - uważa Magdalena Plutecka, rzecznik biura Sun&Fun. Nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość z nas marzy o dłuższym wypoczynku. Wydłużenie go o kilka dni czy to w postaci urlopu wypoczynkowego czy, jak rozważa rząd - liczby świąt - to oczywiście dodatkowe możliwości rozwoju dla branż związanych z czasem wolnym takich jak turystyka czy gastronomia. Polacy dbają o jakość i optymalne wykorzystanie czasu wolnego i chętnie przeznaczają go na podróże. Można więc założyć, że dodatkowe dni urlopu będą okazją do wyjazdu. Myślę jednak, że obecnie ten projekt pozostaje w sferze spekulacji. Na to czy i jak skorzysta z tego branża turystyczna będzie miało wpływ wiele czynników, w tym m.in. jak zareagują na zmiany w kodeksie pracodawcy. - przekonuje. Sceptyczna co do nowego pomysłu jest prezes zarządu Best Reisen, Leila Ben Arfi. Na decyzję o zakupie imprezy turystycznej w biurze podróży wpływ ma nie tylko liczba wolnych dni od pracy, ale też, a w wielu przypadkach przede wszystkim, zdolność do wydania pieniędzy na ten cel. Osoby bardziej zamożne, które mają większą zdolność zakupową, być może faktycznie częściej korzystałyby z usług touroperatorów, jednak wielu Polaków, którzy odkładają pieniądze przez kilkanaście miesięcy, żeby wyjechać raz, czy dwa razy do roku, dłuższy urlop nie skłoniłby do zwiększenia częstotliwości podróży zagranicznych. - komentuje. Tego typu zmiana może znacząco wpłynąć na branżę turystyczną, trudno jednak już teraz analizować wpływ tej hipotetycznej zmiany na nasza pracę. Dłuższy czas urlopu, może sprzyjać wyjazdom. Trudno jednak stwierdzić, czy będą to wyjazdy częstsze i krótsze czy dłuższe z wykorzystaniem całości urlopu, czy już nie tylko latem i zimą, ale także w okresie majówki a nawet podczas jesieni. Mamy tu wiele niewiadomych - nie mamy pewności, czy większa liczba dni urlopowych nie będzie związana z niższą płacą, przez co dodatkowy wyjazd dla niektórych może okazać się zbyt kosztowny. Nie mamy również pewności czy ci, którzy do tej pory nie decydowali się na wczasy, poczują się zmotywowani dodatkową liczbą dni urlopu, czy to po prostu osoby lubiące spędzać czas we własnym ogrodzie lub domku na wsi i i tak na wyjazd się nie zdecydują, no i przede wszystkim - nie wiemy jak z takim natężeniem ruchu turystycznego, nie tylko sezonowym, nieregularnym, poradzą sobie biura podróży oraz przewoźnicy i linie lotnicze. Bądźmy dobrej myśli- taka zmiana może być szansą dla naszej branży - uważa Marcelina Trzewiczek, Menedżer Marketingu i Sprzedaży biura Rego Bis. Niepewność co do nowego pomysłu, rozważanego przez rząd wyraża prezes zarządu biura Almatur-Katowice, Zbigniew Balcerzak. Trudno teraz stwierdzić jednoznacznie jaki wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego miałoby wpływ na zachowania konsumenckie. Wydaje się, że dłuższy urlop powinien zwiększyć zainteresowanie wyjazdami turystycznymi, lecz na ich wybór i kupno większy wpływ ma sama chęć podróżowania i możliwości finansowe. Z pewnością pasjonaci wycieczek i aktywnego poznawania świata, będą tak planować swój urlop, by skorzystać z oferty wycieczkowej o bardziej rozbudowanym, dłuższym programie, a jeśli tylko będzie ich stać, to skorzystają z kilku wyjazdów w roku, na czym skorzysta branża turystyczna. Być może jednak większa niż obecnie część turystów, mając więcej czasu, zdecyduje się na samodzielne przygotowanie swoich wyjazdów, bez korzystania z usług biur podróży - komentuje. Niepewność co do korzyści, za to pewne koszty. Jak wskazuje Piotr Henicz, wydłużenie wymiaru urlopu może mieć wpływ na wzrost cen imprez turystycznych. 35 dni urlopu oznacza dla nas jako dla pracodawcy nieobecność pracownika przez ponad 1,5 miesiąca, czyli wyższe koszty pracy, co ma wpływ na kształtowanie cen produktu. Czy i jak szybko wydłużenie urlopu i czasu na wypoczynek poskutkuje zwiększoną aktywnością zawodową, poprawą zdrowia, jakości i wydajności pracy? Na razie rozpatrujemy to teoretycznie - zauważa. Dłuższy urlop generuje koszty dla pracodawców, a to może przełożyć się na spadek zatrudnienia.Pojawia się też pytanie, jak pracodawcy zareagowaliby na takie zmiany - już teraz eksperci rynku pracy sygnalizują, że nowelizacja zwiększy koszty zatrudnienia i może oznaczać, że firmy mniej chętnie będą zatrudniać na umowę o pracę. Z kolei umowy cywilne zakładają dowolne ustalanie długości urlopu, czasem taka forma współpracy w ogóle nie przewiduje odpłatnego urlopu, a to mogłoby negatywnie wpłynąć na gotowość Polaków do częstszego wyjeżdżania na wakacje. - przekonuje Leila Ben Arfi. Zdaniem Radosława Damasiewicza, zamiast wydłużania urlopów lepsze byłoby zróżnicowanie terminów wakacji. Wydaje się, że sensowniejszym rozwiązaniem stymulującym ruch turystyczny i korzystanie z usług biur podróży byłoby wprowadzenie różnych terminów dla wakacji szkolnych w poszczególnych regionach kraju, tak jak to jest obecnie w wypadku ferii zimowych. To rozwiązanie bazujących na podstawie już obowiązujących wymiarów dni urlopu przyczyniłoby się do efektywniejszego wykorzystania bazy turystycznej i wpisywałoby się w trend do wydłużania letniego sezonu turystycznego na czerwiec I wrzesień. Tak jak obecnie rozpoczynający ferie w połowie stycznia korzystają z dobrodziejstw cenowych ofert na niski sezon zimowy, podobnie skorzystaliby z ciekawych cenowo ofert na czerwiec lub wrzesień. - proponuje dyrektor marketingu w Travelplanet.pl. Tak naprawdę, co zgodnie przyznają przedstawiciele branży, zdecydowanie ważniejsze od samego urlopu jest to, czy ludzie będą mieli za co na ten urlop pojechać. Ubocznym skutkiem tak znacznego podniesienia wymiaru urlopu (jeśli ten pomysł wejdzie w życie) będzie zwiększenie kosztów po stronie pracodawcy, co zapewne przyniesie dalsze konsekwencje. Czy zatem nie zakończy się to klasycznym wylaniem dziecka z kąpielą?
dodał:  admin data dodania:  2020-05-01, 11:43
 
Zwolnienia z ZUS – sprawdź, co się zmieniło i jak składać wnioski
Tzw. tarcza antykryzysowa 2.0 przyniosła sporo zmian w zakresie umorzenia składek na ZUS. Ubiegać o nie może się więcej podmiotów, zmienił się wzór wniosku oraz inne szczegółowe rozwiązania. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych przygotował poradnik wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Szczególne rozwiązania związane ze zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zostały uregulowane w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a szczególności w przepisach art. 31zo- 31zy powyższej ustawy. Zmiany w tym zakresie, m.in. rozszerzające dostęp do wakacji składkowych wprowadziła ustawa z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i to w przepisach tej ustawy zawierają się przepisy umożliwiające odzyskanie zapłaconych. Zakres podmiotowy uprawnionych Do osób uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia, po spełnieniu określonych warunków należą: • płatnicy składek, którzy prowadzili działalność: -przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, -w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, -w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych. • osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia • duchowni • spółdzielnie socjalne Do osób uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z części kwot składek, po spełnieniu określonych warunków należą: • płatnicy składek, którzy prowadzili działalność: -przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń do 49 ubezpieczonych -w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń do 49 ubezpieczonych -w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń do 49 ubezpieczonych UWAGA Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych Właściwy wniosek Zgłoszenia należy dokonać formularzu urzędowym ZUS RDZ. Wniosek dostępny jest na stronie ZUS Wniosek można złożyć: Przez PUE (Portal Usług Elektronicznych) ZUS Drogą pocztową W oddziale ZUS, poprzez udostępnione w tym celu skrzynki (bezkontaktowo) Zdecydowanie najprostszą i najszybszą drogą jest realizacja złożenia wniosku przez PUE ZUS stąd zalecamy składanie pism drogą elektroniczną. Co właściwie podlega umorzeniu Po uzyskaniu zwolnienia umorzeniu podlegają nieopłacone należności z tytułu składek na: • ubezpieczenia społeczne, • ubezpieczenie zdrowotne, • Fundusz Pracy, • Fundusz Solidarnościowy, • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (zwolnienie zatem obejmuje 3 miesiące- marzec, kwiecień, maj), wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. UWAGA Płatnikom, którzy zgłosili między 10 a 49 ubezpieczonych przysługuje zwolnienie w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. UWAGA Przepis art. 31zo wskazuje że na wniosek zwalnia się z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności. Dlatego też jeżeli wnioskujący opłacił przed złożeniem wniosku należności za dany okres np. to nie ma podstaw do ubiegania się o zwolnienie w tym zakresie. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ubieganie się o zwolnienie także od składek już zapłaconych za marzec w trybie który wynika z ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Warunki korzystania ze zwolnienia • Podstawowym jest skuteczne złożenie wniosku w terminie do 30 czerwca ponieważ zwolnienie nie działa z urzędu. • Wymagane jest także prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r i ubezpieczanie mniej niż 50 osób • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie za siebie, zwolnienie z tytułu składek będzie przysługiwać jeżeli prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i jeśli przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. W rezultacie ograniczenia kwot przychodu uzyskanego maksymalna jego wartość może wynosić 15 681 zł • Warunkiem jest ponadto przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. • Dodatkowo, na podstawie przepisów unijnych dot. pomocy publicznej ze zwolnienia skorzystać nie mogą firmy które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności publicznoprawnych w tym składek należnych ZUS. UWAGA ZUS nie ma bezwzględnego obowiązku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w razie odmowy wyda on decyzję w tej sprawie. Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Treść wniosku ZUS – RDZ • Wniosek dostępny w formacie PDF. Jest dostępny w hiperlinku oraz na stronie ZUS UWAGA Zalecamy korzystanie wyłącznie z wzorca dostępnego na oficjalnej stronie ZUS jako najbardziej aktualnej oraz prawidłowej wersji formularza. • Formularz został skonstruowany wariantowo, co za tym idzie, zależnie od typu wnioskodawcy należy wypełnić odpowiednie pola formularza. Tak też płatnicy ubezpieczający mniej niż 50 osób wypełniają w bloku II pkt 1 oraz blok 3 zaś prowadzący działalność gospodarczą i opłacający wyłącznie własne ubezpieczenie- w bloku II pkt 3 oraz blok 3. • W części 1 wniosku znajdują się pola do wypełnienia danych wnioskodawcy. W wypadku płatników niebędących osobami fizycznymi, nie będzie możliwe wypełnienie pół związanych z PESEL-em, numerem i serią dokumentu tożsamości stąd też pola te należy pominąć. Koniecznie należy podać jednak numer NIP i REGON, jeżeli taki został nadany. • W wypadku wszystkich wnioskodawców koniecznie należy podać adres do korespondencji. Treść wniosku nie wskazuje, aby koniecznie był to adres siedziby (ten mogą pozyskać na podstawie NIP) lecz zgodnie z instrukcją – adres do kierowania korespondencji w tej sprawie. • Należy podać także dane kontaktowe, najlepiej osoby która bezpośrednio składa wniosek lub czyni to w imieniu płatnika. • Wniosek wymaga podania kodu PKD. Jeżeli wnioskodawca nie posiada jednego oficjalnego i głównego PKD, należy dobrać taki kod, którego działalność przynosi największe przychody. • Dla wspólników spółek co do zasady właściwym będzie wypełnienie w bloku II pkt 3, jeżeli sami prowadzą działalność i spółka nie jest dla nich płatnikiem składek. Jest to uwarunkowane definicją z art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do której odwołuje się art. 31zo ust.2. Identyfikator podatkowy NIP jest podstawowym środkiem identyfikacji podmiotów na cele podatkowe oraz związane ze składkami ubezpieczeń społecznych co wynika z Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W rezultacie koniecznie ten numer, a w wypadku os. fizycznych PESEL powinien znaleźć się na wniosku. Ust. 6 Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a; 2) twórcę i artystę; 3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). • Formularz wymaga także podania danych finansowych na dzień 31.12.2019 r. w formie wskazania czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości kapitału zarejestrowanego. Pozostałe spółki (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa) muszą wskazać czy wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości kapitału spółki według jej ksiąg. • Niezależnie od formy prawnej wnioskodawcy do prawidłowego wypełnienia konieczne jest także wskazanie czy na 31.12.2019 r. wnioskodawca spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? Kryteria te wynikają z prawo upadłościowego i generalnie zalicza się do nich to, że: -Dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. -Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. UWAGA Raz jeszcze należy podkreślić, że koniecznym do pozyskania zwolnienia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Zaniechanie realizacji tego obowiązku może poskutkować koniecznością zapłaty składek z odsetkami. • Wniosek wymaga także wskazania, czy podmiot wobec którego zastosowane będzie umorzenie otrzymał już inną pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i należy wskazać starannie te formy świadczeń, aby nie doszło do sytuacji konieczności zwrotu udzielonych już środków. Możliwość odzyskania składek zapłaconych za marzec Możliwość ubiegania się o zwolnienie z części należności z tytułu składek dla płatników ubezpieczających od 10 do 49 osób pojawiła się już po terminie płatności składek za marzec, będący miesiącem którego miało dotyczyć zwolnienie. W rezultacie niektórzy z płatników uiścili należności obawiając się powstania zaległości. W poprzednim stanie prawnym uiszczenie składek pozbawiałoby możliwości uzyskania zwolnienia. Sytuację tą zmienił art. 113 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na jego mocy zwolnienie obejmuje także obowiązek opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Należy jednak pamiętać, że składki za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko jeżeli będą one nieopłacone. • W rezultacie płatnicy którzy uzyskają zwolnienie a opłacili już składki za marzec, otrzymają także zwrot tych składek (lub ich części). Często zadawane pytania • Czy nieregulowanie należności ZUS wpływa na możliwość skorzystania ze zwolnienia? ODP: Tak, posiadanie zaległości z tytułu składek może być przesłanką do odmowy przyznania zwolnienia. • Czy ulga na start uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia? ODP: Tak, ponieważ osoby korzystające z tej ulgi nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. • Czy korzystanie z Małego ZUS-u jest przeszkodą do zwolnienia? ODP: Nie, korzystanie z tego programu nie jest przesłanką negatywną do uzyskania tej formy pomocy. • Czy jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł do tego dnia z ZUS umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, może być zwolniony z opłacania należności ? ODP: Tak, posiadanie zaległości objętych układem ratalnym z której płatnik się wywiązuje nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu zwolnienia z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r. • Czy zwolnienie ze składek obejmuje wspólników spółki cywilnej? ODP: Tak, wspólnicy spółek cywilnych także mogą korzystać ze zwolnienia pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczeń dokonanego w odpowiednim terminie oraz że nie znajdowali się na 31.12.2019 r. w trudnej sytuacji finansowej (źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl) UWAGA Środki nie zostaną zwrócone automatycznie, należy skierować do ZUS wniosek w tej sprawie. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. • Czy skorzystanie ze zwolnienia uniemożliwia uzyskanie innych form pomocy? ODP: Zasadniczo nie. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie zwolnienia może ograniczać dostępność innych form pomocy z uwagi na pokrywanie się tytułów wypłat świadczeń.Żródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2020-04-24, 14:26
 
Europarlament: Turystyka potrzebuje większego wsparcia.
Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego wzywa Komisję do przedstawienia europejskiego planu działania, który pomoże sektorowi turystycznemu w przezwyciężeniu kryzysu. Podczas debaty z komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem posłowie powtórzyli, że sektor turystyczny potrzebuje większego wsparcia w trwającym kryzysie COVID-19 poprzez konkretne środki, finansowanie, zwiększoną koordynację na szczeblu UE i ukierunkowany plan działania. Zapotrzebowanie na sektorowy plan i strategię naprawy gospodarczej znalazło odzwierciedlenie w całym spektrum politycznym. Komisarz Breton przyznał, że turystyka była pierwszym sektorem dotkniętym przez koronawirusa i prawdopodobnie najwolniej wychodził on z kryzysu. Musimy podjąć zdecydowane działania. Turystyka jest naszym priorytetem i staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, wykorzystując istniejące fundusze - komentował Breton. Unijny komisarz przekonywał, że poza zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez krótkoterminowe finansowanie, turystyka powinna w dużym stopniu skorzystać również z długoterminowych planów wychodzenia z kryzysu, które będą finansowane z następnego długoterminowego budżetu UE (2021-2027). Poparł on pomysł utworzenia specjalnej linii budżetowej o takiej głębokości i sile, jakiej potrzebuje sektor, aby przezwyciężyć ten kryzys. Komisarz dodał również, że ostatecznym celem jest zreformowanie sektora turystycznego, i zaproponował zorganizowanie jesienią tego roku Europejskiego Szczytu Turystyki, poświęconego zrównoważonej turystyce. Kilku posłów do PE zwróciło się również o wyjaśnienia co do ograniczeń w podróżowaniu i przemieszczaniu się, które mogą być kontynuowane w nadchodzących miesiącach, w tym ewentualnych zakazów odwiedzania plaż ze względu na przepisy o dystansie społecznym. Komisarz wyjaśnił, że przed zniesieniem takich ograniczeń konieczne są wystarczające gwarancje bezpieczeństwa. Dodał, że prace nad ułatwieniem podróży trwają, a przed latem będzie więcej informacji. Jeśli chodzi o pytania dotyczące praw pasażerów i bonów oferowanych przez przedsiębiorstwa po odwołanych rezerwacjach, komisarz zapewnił posłów, że prawa pasażerów pozostają chronione, a państwa członkowskie mogą już teraz wspierać swoje przedsiębiorstwa turystyczne, zapewniając przedsiębiorstwom płynność finansową, w tym w celu zaspokojenia żądań podróżnych dotyczących zwrotu kosztów. Członkowie grupy zadaniowej ds. turystyki w Komisji Transportu i Turystyki wezwali Komisję do przedstawienia planu działań na rzecz ratowania turystyki, który zapewni na czas krajową i europejską pomoc dla sektora podróży i turystyki, w tym poprzez krajowe systemy rekompensat i instrumenty pomocy finansowej, oraz ustanowi mechanizm zarządzania kryzysowego dla tego sektora. Parlament Europejski zauważył w swojej rezolucji, w sprawie skoordynowanych działań UE mających na celu walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami, że sektor transportu i turystyki został poważnie dotknięty, i sugeruje opracowanie mechanizmu zapobiegania i zarządzania dla sektora turystyki na szczeblu UE, aby chronić naszych pracowników, pomagać naszym przedsiębiorstwom i zapewniać bezpieczeństwo pasażerów.(źródło informacji: portal TUR-INFO.PL)
dodał:  admin data dodania:  2020-04-22, 18:38
 
Tarcza antykryzysowa
Przewiduje on m.in.: zwolnienie ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące: mikrofirmy, które zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób, samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie, spółdzielnie socjalne, osoby duchowne; zwolnienie z połowy składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz dla osób samozatrudnionych; przysługuje nie więcej niż trzykrotna wypłata świadczenia; dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Pierwsza część pakietu, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, weszła w życie 31 marca 2020 r., a kolejna – 18 kwietnia. Toczą się prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Pakiet tworzą dotychczas: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR); ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony. Projekty ustaw opracowały: MR, MRPiPS, MF, ZUS, PFR, KNF, MS, MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi. Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.: zwolnienie ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące: mikrofirmy, które zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób, samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie, spółdzielnie socjalne, osoby duchowne; zwolnienie z połowy składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz dla osób samozatrudnionych(bez względu na wysokość przychodu, jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł on o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego; przysługuje nie więcej niż trzykrotna wypłata świadczenia; dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł – kwotę utraconych przychodów; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach; zasiłek dla rolników (i ich domowników) objętych kwarantanną w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO; zabezpieczenie przed egzekucją środków finansowych, które służą powstrzymaniu COVID-19; ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk; zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS) w okresie epidemii i 30 dni po jej zakończeniu; umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19; korzystniejsze zasady rozliczania straty; wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych; ułatwienia dla branży turystycznej; umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki; przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców; zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów; umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową; przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; gwarancje de minimis z BGK; dopłaty BGK do odsetek; fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł. Szczegóły wybranych rozwiązań Zwolnienie ze składek do ZUS przez 3 miesiące Państwo zwolni ze składek do ZUS na trzy miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) niektóre podmioty zarejestrowane przed 1 kwietnia br. Pełne zwolnienie ze składek obejmuje: 1) mikrofirmy, które na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia br. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń) zgłaszały do ubezpieczeń do 9 osób, 2) samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie, 3) spółdzielnie socjalne, 4) osoby duchowne. Zwolnienie z połowy składek obejmuje małe firmy, które na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia br. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń) zgłaszały do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych. Obejmuje składki za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Ustalając liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczeń nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych. W przypadku osób samozatrudnionych, spółdzielni socjalnych i płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można uzyskać także, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona. Łączny skutek dla finansów publicznych za 3 miesiące szacujemy na ok. 15,7 mld zł, w tym 2,6 mld zł za samozatrudnionych, 6,8 mld zł za mikrofirmy, 6,3 mld zł za małe firmy. Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych W związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa zleceniobiorcom (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz osobom samozatrudnionym (bez względu na wysokość przychodu, jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł on o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego przysługuje nie więcej niż trzykrotna wypłata świadczenia postojowego przez ZUS. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, zwolnieni z VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., zaś zawarcie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia br. . Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie zleceniobiorcy lub samozatrudnionego, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Dofinansowanie zatrudnienia Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych: nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli ok. 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. ok. 2 452,27 zł. Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Uelastycznienie czasu pracy Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy. Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych Wprowadzono mechanizm wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. Ułatwienia dla branży turystycznej Nowe przepisy przewidują również przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy. A także możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku Podatnicy CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych Tarcza pozwala również na modyfikację warunków umów kredytowych, terminów ich spłaty oraz obliczanie zdolności kredytowej przedsiębiorców, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Rozwiązanie to ma umożliwić kontynuację działalności oraz finansowanie bieżących potrzeb w okresie uzyskiwania ograniczonych przychodów z powodu epidemii COVID-19. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców Przyjęte rozwiązania wydłużają także ważność wiz i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców, termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużono też okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania danego stanu). Polityka nowej szansy W sytuacji kryzysu makroekonomicznego duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa mają problem ze skutecznym przejściem przez ten proces i w wielu przypadkach kończy się on upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla MŚP, które przechodzą proces restrukturyzacji. Cel to ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie – które czeka jeszcze na uchwalenie przez Sejm – ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii. Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.: Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.). Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.; Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.; Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.; Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca 2020 r.; Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK). Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy); Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.; Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego); Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.; Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.; Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy; Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Co to jest tarcza antykryzysowa? Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Osiągnięciu tego celu służyć ma właśnie tarcza antykryzysowa. Składa się na nią pakiet ustaw oraz tzw. tarcza finansowa. Szacowana całkowita wartość tarczy antykryzysowej to ponad 300 mld zł, czyli ok. 15% PKB. To największa skala pomocy w historii współczesnej Polski. Tarcza finansowa Tarcza finansowa to prawie 100 mld zł, które trafią do mikrofirm, MŚP i dużych przedsiębiorstw. Składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. PKB), w ramach których: do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm – 50 mld zł, do dużych przedsiębiorstw – 25 mld zł. Skorzysta z niej nawet 670 tys. polskich firm. Za realizację tarczy finansowej dla firm odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. ( źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju)
dodał:  admin data dodania:  2020-04-22, 9:15
 
Razem dla turystyki

dodał:  admin data dodania:  2020-04-14 12:17
 
Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na list Prezesa NIT

dodał:  admin data dodania:  2020-04-17 12:11
 
Ministerstwo Finansów zmniejszyło minimalne sumy gwarancyjne dla touroperatorów
Ministerstwo Finansów zmniejszyło minimalne sumy gwarancyjne dla touroperatorów Dobra wiadomość dla organizatorów turystyki. Ministerstwo Finansów wprowadziło korzystną dla nich zmianę w przepisach dotyczących gwarancji ubezpieczeniowych. Minister Finansów, 10 kwietnia 2020 r. wydał rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, W efekcie minimalne sumy gwarancyjne dla organizatorów turystyki zostały zmniejszone, co z pewnością ułatwi proces ich przedłużenia. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 2508) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: § 14a. 1. Roczny przychód, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia w roku obrotowym 2020 nie może być niższy niż 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019. 2.Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż suma określona na podstawie § 5-9." - można przeczytać w treści dokumentu. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem w sobotę, 11 kwietnia. Niestety, nie będzie możliwe wydłużenie/aneksowanie istniejącej gwarancji, o okres, w którym organizatorzy turystyki zostali zmuszeni do zawieszenia działań z powodu pandemii COVID-19, z uwagi na regulacje prawne. Poniżej link w sprawie ograniczeń podróży do 15 maja 2020. http://www.tur-info.pl/a/51774,,unia-europejska-komisja-europejska.html
dodał:  admin data dodania:  2020-04-15, 9:22
 
Znamy szczegóły Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników
Znane są już szczegóły ogłoszonego wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego programu Tarcza Antykryzysowa PFR dla Firm i Pracowników skierowanego do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw, zarówno mikrofirm, jak i MŚP oraz dużych firm. Jak podkreślił premier, 75 mld zł w postaci nieoprocentowanych subwencji trafi do mikro, małych i średnich firm. 25 mld zł trafi do dużych firm pod warunkiem, że płacą podatki w Polsce, a nie w rajach podatkowych. Ważne że Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona jeszcze w kwietniu i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl. Poniżej najważniejsze punkty programu: Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm przeznaczona jest dla Dla przedsiębiorcy, którzy zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro; Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568); Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Autorzy Tarczy założyli, że średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw to 3 pracowników, w związku z tym średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł. Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75 proc. na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach: 25 proc wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia dodatkowe 50 proc subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm przeznaczona jest dla Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568); Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona procentami przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Autorzy programu założyli, że średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wynoszą 31,3 mln zł, w związku z tym średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł. Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach: 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności; 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; Dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm przeznaczona jest dla Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro. Dla przedsiębiorców, którzy: odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568); utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19; nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności; w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami; są uczestnikami Programów Sektorowych. Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość. Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę: Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł. Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot. Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot. Źródło: (portal WasaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2020-04-10, 9:29
 
Turystyka na czarnej liście kredytowej. Nie da się skorzystać z „tarczy”
Tarcza antykryzysowa” nie poprawiła płynności finansowej firm turystycznych oraz wielu innych przedsiębiorców. Gwarancje de minimis z BGK nic nie dały, bo banki nie chcą nawet rozpatrywać wniosków o nowe kredyty. Wewnętrzne instrukcje zarządów brzmią: „ban” dla niektórych PKD, między innymi turystycznego. Na rządowej stronie internetowej, poświęconej „tarczy antykryzysowej” czytamy, że przedsiębiorca może uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Rząd zapowiadał, że poprawi płynność finansową firm poprzez zmianę zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis z pakietu pomocowego BGK. Zakres gwarancji został zwiększony do 80 proc. kwoty kredytu, za jej udzielenie nie jest pobierana prowizja, wydłużono też okres maksymalnego okresu gwarancji do 39 miesięcy. Na domenie gov.pl dostępna jest lista banków, w których można składać wnioski. Nie finansujemy ryzykownych branż Jeden z naszych rozmówców zadzwonił do znajdującego się na tej liście banku i zapytał konsultantkę o możliwość otrzymania nowej pożyczki. Zachowuje anonimowość i nie podaje nazwy banku z obawy przed tym, że konsultantka wpadnie w tarapaty. Pracownicy banków przekazują takie informacje wyłącznie ustnie i nie podczas nagrywanych rozmów. „Zastanawiamy się jak się do tego przygotować, czy jeszcze poczekać, bo na razie nie mamy takiej potrzeby… Ale gdybyśmy teraz złożyli wniosek, to w ogóle go dla branży turystycznej nie rozpatrzą?” “Nie, nie rozpatrzą. Mam rekomendację, żeby czekać, aż koronawirus u Pana minie.” “W branży turystycznej konkretnie, tak?” “Tak, w branży turystycznej.” “To znaczy, co? Bank ma wewnętrzną rekomendację, że w branży turystycznej nie rozpatruje tych wniosków, tak?” “No… Ja Panu tego nie mówię. Nie wiem, do jakich celów Pan tego użyje.” “Muszę po prostu wiedzieć, jak wygląda sytuacja.” “Tak jak mówię. Na ten moment nie finansujemy nowego zadłużenia w branżach, które są wysokiego ryzyka. Czyli: turystyka, transport – wiadomo, że tu jest duże ryzyko.” “Nie ukrywam, że potrzebuję tej wiedzy, bo zwracamy uwagę, że banki to robią nielegalnie.” “Proszę mnie tylko nie cytować” Gwarancje rządowe nie działają Dla wielu banków niektóre sektory gospodarki, w tym turystyka, stanowią obecnie grupę tak wysokiego ryzyka, że procedowanie wniosków, które w dużej części byłyby rozpatrzone odmownie, jest dla banków nieopłacalne. W przypadku kredytów dla firm z branż „ryzykownych” procedowanie wniosków samo w sobie generuje koszty, a proces decyzyjny się wydłuża. I nie można tego ominąć, bo gwarancje de minimis są bankom przyznawane pod warunkiem, że te dokonają oceny ryzyka kredytowego i właściwie je oszacują. Zdolność kredytowa jest badana tak jak w przypadku kredytów bez gwarancji. Dlatego w bankach sieciowych zaostrzono „ban branżowy” – między innymi dla turystyki. „Szlabanem” objęto też transport, gastronomię i kilka innych sektorów. Problem dotyczy głównie banków sieciowych. Te spółdzielcze, związane mocniej z regionem i społecznością lokalną, podchodzą do firm z większym zrozumieniem i elastycznością. Większość ogólnokrajowych zniechęca do składania wniosków nawet wtedy, gdy właściciel firmy proponuje w zastaw własny majątek. Nie chcą nieruchomości, nie chcą samochodów. Nawet tych, które przed kryzysem kosztowały więcej niż cała kwota kredytu. Część banków ma na “czarnej liście” tylko część firm z „ryzykownych” grup PKD. Ale zdarzają się sytuację, że banki nie chcą w ogóle dawać kredytów firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cały sektor MŚP z czerwoną lampką Kolejna rozmowa, którą podzielili się z nami przedsiębiorcy. Konsultantka na pytanie mailowe nie odpowiedziała pisemnie, tylko zadzwoniła: „Dzwoniłam w sprawie tego maila. Sytuacja wygląda tak, że w tej chwili mamy wstrzymane przyjmowanie w ogóle wniosków o nowe kredyty. Nie uruchamiamy w tej chwili żadnego nowego finansowania, tylko odnowienia i ewentualnie zmiany. Kiedy będziemy mieli pozwolenie, żeby je przyjmować? Przypuszczam, że wtedy, gdy sytuacja z tą całą epidemią ulegnie zmianie. Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć.” „Ale w ogóle nie ma kredytów, czy tylko dla naszej branży?” „Dla żadnej. W tej chwili mamy wstrzymane całkowicie nowych wniosków.” „To nielegalne chyba? Jak bank może tak sobie wstrzymać wszystko?” „To jest decyzja zarządu o wstrzymaniu przyjmowania wniosków. To nie jest tak, że my nic nie robimy. W tej chwili odnawiamy kredyty, ale nowe transakcje mamy wstrzymane, aż zarząd podejmie decyzję, co dalej.” „Niedobrze to wygląda” „Niedobrze, bo nie wiadomo w ogóle jak teraz pracować. […] BGK uruchomił gwarancję de minimis do 80 proc. kredytu. Ale co z tego, skoro w kryteriach odrzucenia przy tej gwarancji jest warunek, że trzeba sprawdzać, czy klient ma zdolność kredytową. Ryzyko nadal musimy oceniać. Czyli tak naprawdę nic to nie zmienia, to tylko jest pomoc przy transakcjach, które odnawiamy. A nie przy nowych. Przy mikroprzedsiębiorstwach jeszcze jakoś działamy, a przy MŚP jest wszystko na ten moment wstrzymane. Zarząd poinformuje od terminie, gdy odwoła wstrzymanie przyjmowania wniosków.” Tych klientów nie obsługujemy Jak się dowiadujemy, tego typu decyzje zarządów banków wiążą się z próbą ograniczania kosztów bankowych i ochrony ryzyka kredytowego. Niemniej, ocena ryzyka powinna zależeć od indywidualnej sytuacji firmy. To ryzyko inaczej będzie wyglądało w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, a inaczej odnośnie do dużej firmy posiadającej kapitał i majątek trwały. „W przypadku, gdy zostały udzielone zewnętrzne gwarancje, co ma wpływ na zmniejszenie ryzyka dla banku, KNF może stwierdzić, że taka praktyka jest nieuprawniona. Ale jest to zjawisko, z którym ciężko walczyć. Bank zawsze może argumentować, że nie może narażać interesu osób, które powierzyły mu kapitał i dlatego tworzy takie kategorie oceny ryzyka. Z pewnością nie jest to problem, który da się rozwiązać na szybko” – komentuje specjalista ds. prawa bankowego Michał Wyrwiński. Jak udało nam się ustalić, „ban branżowy” wprowadziły między innymi Alior, BNP Paribas i Santander (były BZ WBK), nawet państwowy PKO BP. Klienci mBanku nie są zniechęcani „czerwoną lampką”, natomiast bank nie przewiduje żadnych uproszczonych procedur składania wniosków. Obowiązuje standardowy wniosek oraz procedura jego rozpatrywania. Może to trwać nawet do miesiąca. Składać wnioski, nie bać się scoringu w BIK O opinię na stosowanych przez banki praktyk umieszczania konkretnych PKD na czarnej liście poprosiliśmy Związek Banków Polskich. „Ja nie wiem o żadnych banach, zakazach, czarnych listach. To są zbyt poważne sprawy, żeby odnosić się do anonimowych sytuacji. Ogólne zasady są takie, że wnioski rozpatrujemy. Przedsiębiorcy często mówią, że dostali odmowę ze względu na „ban”, a tak naprawdę nie mieli zdolności kredytowej. Jeśli są tego typu odmowy, trzeba je przeanalizować. Zachęcam przedsiębiorców, którzy mają problem ze złożeniem wniosku do ujawnienia nazwy firmy oraz banku, w którym stara się o kredyt. Trudno mi jest uwierzyć, że przy 80-procentowej gwarancji z BGK bank nie chce udzielić kredytu, jeśli klient jest w dobrej sytuacji” – powiedział nam dr Przemysław Barbrich, dyrektor zespołu komunikacji i PR ZBP. Rzecznik Związku Banków Polskich zaleca składać wnioski i nie martwić się o „ban branżowy” oraz o wynikający z częstotliwości składania wniosków scoring w BIK. Składanie w wielu bankach zapytań kredytowych znajduje odzwierciedlenie w ocenie punktowej, jednak BIK stosuje tzw. mechanizm deduplikacji zapytań. Traktuje on wszystkie zapytania kredytowe o ten sam typ produktu, złożone w ciągu 14 dni, jako jedno zapytanie. Do naszych pytań odniosła się również Katarzyna Ewert-Gandzel z PKO BP: “Bank ocenia zdolność kredytową indywidualnie, uwzględniając sytuacje: finansową firmy i gospodarczą w kraju. Ocena ryzyka kredytowego jest spersonalizowana, niezależna dla każdego wniosku kredytowego.” Paradoks oceny ryzyka Paradoks polega na tym, że z kredytowania wyłączono tych przedsiębiorców, którzy obecnie najbardziej potrzebują pomocy w uzyskaniu płynności finansowej. Szczególnie biorąc pod uwagę, że znaczna część 212 mld zł przeznaczonych na pomoc przedsiębiorstwom została przeznaczona właśnie na gwarancje dla banków i poprawę ich płynności. Aby pomoc mogła zadziałać, sytuacja powinna być naprawiona systemowo. Alternatywą dla pobudzenia obrotu gotówki na rynku jest całkowite zniszczenie niektórych sektorów gospodarki. Aby znaleźć środki na pomoc, NBP skupuje obligacje skarbowe z rynku wtórnego. W ten sposób pieniądze są kierowane do banków komercyjnych, a skarb państwa zadłuża się jeszcze bardziej. Banki zarabiają na kredytowaniu państwa, co jest bardziej atrakcyjne niż kredytowanie firm. To błędne koło sprawia, że cel, który przyświecał tej operacji – a było nim niezakręcanie kurka kredytowego przedsiębiorcom – nie został osiągnięty w przypadku firm, które pomocy potrzebują najbardziej. Źródło: portal WaszaTurystyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2020-04-09, 11:34
 
Życzenia Świąteczne

dodał:  admin data dodania:  2020-04-09, 9:30
 
Tarcza antykryzysowa przyjęta bez poprawek Senatu
W bloku sześciu głosowań, bez możliwości dyskusji, Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat poprawki do specustawy, tzw. „tarczy antykryzysowej”. Ustawa została przyjęta w wersji z poprawkami legislacyjnymi oraz niektórymi innymi niedotyczącymi wsparcia dla gospodarki. „Brak precyzyjnego określenia źródeł finansowania wydatków” proponowanych przez Senat, a także fakt, że rząd nadal pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi na celu niwelowanie skutków kryzysu – to wyłożone przez Henryka Kowalczyka, posła sprawozdawcę, argumenty Komisji Finansów za odrzuceniem poprawek do specustawy. Głosowanie odbyło się w sześciu blokach. Poprawki Senatu dotyczące pomocy dla przedsiębiorstw zostały odrzucone w pierwszym z nich. W związku z tym w ostatecznej wersji ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej nie znajdą się zapisy o zwolnieniu MŚP z ZUS, o podniesieniu dopłat do „postojowego” z 40 proc. do 75 proc. ani o zwiększeniu kwoty pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw z 5 tys. do 40 tys. zł. Przepisy dotyczące turystyki i przemysłu spotkań – 180 dni odroczenia anulacji wyjazdu, pobytu w hotelu bądź udziału w wydarzeniu – nie były przedmiotem dalszych prac Senatu i Sejmu. Za odrzuceniem poprawek opowiedziało się 235 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. źródło: portal Wasza Turystyka.
dodał:  admin data dodania:  2020-04-01, 9:30
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20